Blog

#ChooseLocal Campaign Launches across Caerphilly county borough!

Read time: 1m

#ChooseLocal Campaign Launches across Caerphilly county borough!

Caerphilly County Borough Council have joined forces with a number of local businesses to bring the best shopping experience to your doorstep.
Funded through the Welsh Government’s Transforming Towns programme, the Campaign will run throughout 2022 with the aim to encourage residents to #ChooseLocal and explore each of our key town centres (Bargoed, Blackwood, Caerphilly, Risca, Newbridge, Ystrad Mynach) and surrounding areas to fulfil all your general shopping needs.

Lansio’r ymgyrch #DewisLleol ledled Bwrdeistref Sirol Caerffili!

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ymuno â nifer o fusnesau lleol i ddod â’r profiad siopa gorau i stepen eich drws.
Wedi’i ariannu drwy raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, bydd yr ymgyrch yn cael ei chynnal trwy 2022, a’r nod yw annog trigolion i #DewisLleol ac archwilio canol trefi allweddol (Bargod, Caerffili, Coed Duon, Rhisga, Trecelyn, Ystrad Mynach) a’r cyffiniau i ddiwallu eich holl anghenion siopa cyffredinol.

Comments are closed.

Essential information