Events

{:en}River of Light Lantern Workshops{:}{:cy}River of Light Lantern Workshops{:}

December 14, 2019 10:00am - December 15 2019, 5:00pm

{:en}

The workshops will be an enjoyable experience for the young and old, children can release their creative abilities and adults get the chance to behave like children and really get stuck in!

As we enter the Christmas season, why not enjoy some family fun time and bring the children along to make an extra special festive lantern ready for the Lantern Parade through Caerphilly Town on Thursday 19th December.

The workshops will be an enjoyable experience for the young and old, children can release their creative abilities and adults get the chance to behave like children and really get stuck in!

Whether it’s a family lantern or something a bit more adventurous, there will be plenty of craft paper and glue for everyone to get creative!

Workshops in Caerphilly Leisure Centre (10am – 5pm):
Saturday 14th & Sunday 15th December

The workshops are FREE to attend and great fun for all the family.

{:}{:cy}Bydd y gweithdai yn cynnig profiad difyr i’r hen a’r ifanc. Gall plant ddefnyddio’u sgiliau creadigol a bydd oedolion yn cael y cyfle i ymddwyn fel plant a dangos eu doniau!
Wrth i’r Nadolig agosáu, beth am gael ychydig o hwyl gyda’r teulu? Dewch â’r plant i wneud llusern Nadoligaidd arbennig yn barod ar gyfer yr Orymdaith Llusernau Goleuni drwy dref Caerffili ddydd Iau, 19 Rhagfyr.

Bydd y gweithdai yn cynnig profiad difyr i’r hen a’r ifanc. Gall plant ddefnyddio’u sgiliau creadigol a bydd oedolion yn cael y cyfle i ymddwyn fel plant a dangos eu doniau!

P’un a yw’n llusern deuluol neu’n rhywbeth ychydig yn fwy anturus, bydd digon o bapur crefft a glud ar gael i bawb fod yn greadigol!

Gweithdai yng Nghanolfan Hamdden Caerffili (10am – 5pm):
Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr a dydd Sul 15 Rhagfyr

Mae’r gweithdai YN RHAD AC AM DDIM ac yn llawer o hwyl i’r teulu cyfan.

{:}

You may also be interested in: