Events

{:en}Neon Adventure Party{:}{:cy}Parti Antur Neon{:}

October 31, 2019 6:00pm - October 31 2019, 8:30pm

{:en}

An alternative to Halloween…

An evening of adventurous activities and Christian message

Thursday 31st October

Only £8 per person

Enjoy Climbing or Caving plus minute to win it challenges and games. Includes hot dog and drinks. Booking essential.

Dress code is non-horror, neon, bright, colourful Face painting and glow sticks will be provided.

School years 4 – 6 and years 7 – 9

6pm – 8.30pm

Call 01443 710090 to book!

Throughout half term we also have a range of adventure activities for all the family. For details, more information and booking please visit rockuk.org/summit. No experience necessary and all kit provided.{:}{:cy}

Dewis arall yn lle Calan Gaeaf …

Noson o weithgareddau anturus a neges Gristnogol

Dydd Iau 31 Hydref

£8 y person yn unig

Mwynhewch ddringo neu ogofa ynghyd â heriau “munud i ennill” a gemau. Yn cynnwys cŵn poeth a diodydd. Mae cadw lle’n hanfodol.

Cod gwisg yw dillad diarswyd, neon, llachar, lliwgar. Darperir ffyn gloyw a chyfleoedd paentio wynebau.

Blynyddoedd ysgol 4 – 6 a 7 – 9

6pm-8.30pm

Ffoniwch 01443 710090 i gadw lle!

Trwy gydol yr hanner tymor mae gennym ystod o weithgareddau anturus i’r teulu cyfan. Am fanylion, ragor o wybodaeth ac i gadw lle, ewch I rockuk.org/summit. Nid oes angen unrhyw brofiad a darperir pob darn o offer.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}OLD DRIFT MINE | TRELEWIS | TREHARRIS {:}{:cy}OLD DRIFT MINE | TRELEWIS | TREHARRIS {:}
{:en}CF46 6RD{:}{:cy}CF46 6RD{:}
Phone
Phone
01443 710090

Downloads

{:en}Neon Adventure Party{:}{:cy}Parti Antur Neon{:} >

CTA Member

You may also be interested in: