Events

{:en}The Island{:}{:cy}‘The Island’{:}

November 3, 2018 7:30pm - November 3 2018, 9:00pm

{:en}

Two men, political prisoners and unlikely friends, stagger through days of pointless, back-breaking labour, coping with vicious beatings from the guards and spending their nights remembering a life outside their current misery.

They prepare for a performance of Antigone in front of the other inmates and guards – an act of defiance from people who have lost everything…

This soaring, award-winning drama draws on the stories that linger from the notorious prison on Robben Island where Nelson Mandela was incarcerated.

To book please call the Box Office on 01495 227206.{:}{:cy}

Mae dau ddyn, carcharorion gwleidyddol ac yn ffrindiau annhebygol, yn brwydro drwy ddiwrnodau diystyr, llafurus, yn ymdopi â churo milain oddi wrth y swyddogion ac yn treulio eu nosweithiau yn cofio bywyd tu allan i’w trallod presennol.

Maent yn paratoi am berfformiad o Antigone o flaen y carcharorion eraill a’r swyddogion eraill – gweithred herfeiddiol gan bobl sydd wedi colli popeth…

Mae’r ddrama wobrwyol hon yn cynnwys straeon sy’n dod o’r carchardy drwg-enwog ar Ynys Robben lle cafodd Nelson Mandela ei garcharu.

I archebu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01495 227206.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}{:cy}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}
{:en}NP12 1BB{:}{:cy}NP12 1BB{:}
Phone
Phone
01495 227206
Charges
Charges
{:en}£12.50. £10.50 concessions{:}{:cy}£12.50. £10.50 concessions{:}
CTA Member

You may also be interested in: