Events

{:en}Baba Yaga{:}{:cy}Baba Yaga{:}

October 30, 2019 11:00am - October 30 2019, 2:20pm

{:en}

A new take on an old Russian folktale guaranteed to give you lots to chew on. Vaselina lives the quiet life, working as a receptionist in a very tall apartment block. But all that changes when she is forced to confront a terrifying resident who plays her music far too loudly and eats jelly babies with her mouth open.

Who is this mysterious neighbour? Will she ever turn the music down? And what exactly is she planning for dinner?

A faultless production designed to excite and fascinate the younger people in your life.  Baba Yaga is recommended for ages 7-12.

Tickets cost £6.25, £5.25 for concessions (includes booking fee) and are available from the venue’s box office on 01495 227206 or via the website at www.blackwoodminersinstitute.com.{:}{:cy}

Cip newydd ar hen chwedl werin Rwsiaidd sy’n sicr o roi llawer i chi gnoi arno. Mae Vaselina yn byw bywyd tawel, yn gweithio fel derbynnydd mewn bloc o fflatiau uchel iawn. Ond mae popeth yn newid pan gaiff ei gorfodi i wynebu preswylydd brawychus sy’n chwarae ei cherddoriaeth yn rhy uchel o lawer ac yn bwyta jelly babies â’i cheg ar agor.

Pwy yw’r cymydog dirgel hwn? A fydd hi byth yn troi’r gerddoriaeth i lawr? A beth yn union mae hi’n paratoi ar gyfer swper?

Cynhyrchiad gwych sy’n sicr o gyffroi a swyno’r bobl iau yn eich bywydau. Argymhellir “Baba Yaga” ar gyfer oedrannau 7-12.

Dydd Mercher 30 Hydref, 11.00am – 11.50am; 1.30pm – 2.20pm. (Mae’r perfformiad am 1.30pm yn berfformiad hamddenol)

Pris tocynnau yw £6.25, £5.25 ar gyfer consesiynau (yn cynnwys ffi archebu) ac maent ar gael o swyddfa docynnau’r lleoliad ar 01495 227206 neu ar y wefan yn www.blackwoodminersinstitute.com.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Blackwood Miners Institute, Blackwood, NP12 1BB{:}{:cy}Blackwood Miners Institute, Blackwood, NP12 1BB{:}
{:en}NP12 1BB{:}{:cy}NP12 1BB{:}
Phone
Phone
01495 227206
CTA Member

You may also be interested in: