Events

{:en}Bedwellty Agricultural Show at Llancaiach Fawr{:}{:cy}Sioe Amaethyddol Bedwellte{:}

August 17, 2019 9:00am - August 17 2019, 5:00pm

{:en}Bedwellty Agricultural Show returns to Llancaiach Fawr on Saturday 17th August (9am – 4.30pm) for its fourth year at this beautiful location with an array of displays and activities on offer for all the family.
There will be a number of things to see and enjoy including a Shire Horse display, working Gun Dogs, Fun Dog Show and weather permitting Sheep Shearing. In addition there is free children activities.
The livestock area will feature local Cattle, Sheep, Pigs and Goats, whilst the main marquee will house the horticulture, Poultry and Childrens craft.
Unfortunately the horse numbers will be depleted this year due to Equine Influenza.
There are craft and trade stands with caterers providing a range of food and drinks.{:}{:cy}Dydd Sadwrn 17 Awst 2019 9am – 4:30pm
Bydd Sioe Amaethyddol Bedwellte yn dychwelyd i faenordy Llancaiach Fawr ar ddydd Sadwrn 17 Awst (9am-4:30pm). Dyma’r bedwaredd flwyddyn yn y lleoliad hardd hwn, a bydd amrywiaeth o arddangosfeydd a gweithgareddau ar gael i’r teulu cyfan.
Bydd nifer o bethau i’w gweld a’u mwynhau gan gynnwys sioe ceffyl gwedd, cŵn adar, sioe cŵn hwyl ac, os bydd y tywydd yn caniatáu, cneifio defaid. Yn ogystal, mae gweithgareddau i blant am ddim.
Bydd yr ardal da byw yn cynnwys gwartheg, defaid, moch a geifr lleol, tra bydd y brif babell fawr yn gartref i arddwriaeth, dofednod a chrefft plant.
Yn anffodus bydd nifer y ceffylau wedi lleihau eleni oherwydd ffliw ceffylau.
Bydd stondinau crefft a masnach gydag arlwywyr yn darparu ystod o fwyd a diodydd.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Llancaiach Fawr, Gelligaer Road, Nelson{:}{:cy}Llancaiach Fawr, Gelligaer Road, Nelson{:}
{:en} CF46 6ER{:}{:cy} CF46 6ER{:}
Contact Name
Contact
Joanne Thomas
Phone
Phone
07984571656 (after 5pm)
Charges
Charges
{:en}Admission prices are £7.00 per adult and for concessions or children under 16 the price is £5.00 per ticket. Free entry for children under 5.A family ticket for two adults and three children costs £20.00 with a free public car park. Disabled car parking is available, a blue badge must be displayed.{:}{:cy}Prisiau mynediad yw £7.00 i oedolyn, a £5.00 y pen i gonsesiynau neu blant dan 16 oed. Mynediad am ddim i blant dan 5 oed.Pris tocyn teulu ar gyfer dau oedolyn a thri phlentyn yw £20. Bydd maes parcio cyhoeddus am ddim. Bydd mannau parcio i bobl anabl ar gael, a bydd rhaid dangos bathodyn glas.{:}
CTA Member

You may also be interested in: