Events

{:en}Branwen{:}{:cy}Branwen{:}

November 20, 2018 10:00am - November 20 2018, 2:30pm

{:en}Following the success of Culhwch ac Olwen in 2017, Cwmni Mega returns to the ‘Stute with with another ancient legend of Wales, brought to life as a Welsh language pantomime full of colour and excitement.

10am & 12.30pm

To book please call the Box Office on 01495 227206.{:}{:cy}

Yn dilyn llwyddiant Culhwch ac Olwen yn 2017, mae Cwmni Mega yn dychwelyd i’r ‘Stiwt â chwedl Gymreig arall, sy’n dod yn fyw fel pantomeim Gymraeg llawn lliw a chynnwrf.

10am a 12.30pm

I archebu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01495 227206.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}{:cy}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}
{:en}NP12 1BB{:}{:cy}NP12 1BB{:}
Phone
Phone
01495 227206
Charges
Charges
{:en}£8.50{:}{:cy}£8.50{:}
CTA Member

You may also be interested in: