Events

{:en}Caerphilly Christmas Market{:}{:cy}Caerphilly Christmas Market{:}

December 7, 2019 9:00am - December 7 2019, 4:00pm

{:en}

Caerphilly Christmas Market is the perfect place to get you in the Christmas spirit. Experience the sights, sounds and smells of a town and Castle preparing for Christmas with delicious street food, the smell of mulled wine, exciting street theatre and over 100 food, craft & gift stalls.

This magical 2-day market is a firm favourite both within Wales and beyond…

Whilst at Caerphilly Christmas Market, don’t forget to visit the popular Farmers Market in the Twyn Community Centre, Caerphilly Craft Fair at the Cenotaph and Castle Court Craft & Food Market in Castle Court Shopping Centre. All these markets compliment the Caerphilly Christmas Market and the town’s mixture of independent & high street stores.

FREE EVENT in the town. Normal admission fees apply to the castle.

For further information visit our brand new updated website www.caerphillychristmasmarket.co.uk, call The Visitor Centre – Caerphilly on 029 2088 0011 or email events@caerphilly.gov.uk

{:}{:cy}

Marchnad Nadolig Caerffili yw’r lle gorau i fynd er mwyn teimlo naws Nadolig. Profwch olygfeydd, synau ac arogleuon tref a chastell sy’n paratoi ar gyfer y Nadolig gyda bwyd blasus, arogl gwin poeth, theatr stryd gyffrous a thros 100 o stondinau bwyd, crefft ac anrhegion.

Mae’r farchnad hudol hon dros 2 ddiwrnod yn boblogaidd iawn yng Nghymru a thu hwnt.

Wrth ymweld â Marchnad Nadolig Caerffili, peidiwch ag anghofio mynd i Farchnad y Ffermwyr yng Nghanolfan Gymunedol y Twyn, Ffair Crefftau Caerffili wrth y Senotaff a Marchnad Crefft a Bwyd Cwrt-y-castell yng Nghanolfan Siopa Cwrt-y-castell. Mae’r holl farchnadoedd hyn yn ategu Marchnad Nadolig Caerffili a chymysgedd o siopau annibynnol a siopau’r stryd fawr y dref.

DIGWYDDIAD AM DDIM yn y dref. Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol i’r castell.

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan newydd sbon www.marchnadnadoligcaerffili.co.uk, ffonio’r Ganolfan Croeso Caerffili ar 029 2088 0011 neu anfon e-bost digwyddiadau@caerffili.gov.uk

{:}

You may also be interested in: