Events

{:en}Castle Court Craft & Food Market{:}{:cy}Marchnad Crefft a Bwyd Cwrt-y-castell{:}

December 7, 2019 10:00am - December 8 2019, 4:00pm

{:en}Monthly Craft & Food Market bustling with 20 stalls of locally produced crafts, food and drink.

Saturday 7th December (10am – 5pm) & Sunday 8th December (10am – 4pm)

Castle Court Shopping Centre, Caerphilly.

In partnership with Caerphilly County Borough Council’s Christmas Market we are pleased to host our craft and food market situated opposite Caerphilly Castle. Our popular markets attract thousands of visitors each month and include a huge array of local craft and food producers. There is 3 hrs free parking in Morrisons Car Park too.

Stalls include:

Lush’n’Cwtches

Wood’n Cord

Tiny Giraffe Crafts

Hearts & Dragonflies

RHS Photography

White Cottage Crafts

Daisy Graze

Caerphilly Crime Prevention Team

Nanna’s Bakes

Von Bon Bath Bombs

Hogi Hogi Hogi

LD Woodturning

O’r Môr Designs

Williams Bros Cider

Shân Rimmer Art

White Light Candles

Old Griffin Kitchen

Unique Touch Aromatics

My Pet Treats

Crepe Escape

In the bandstand – Santa’s Grotto{:}{:cy}Marchnad Crefft a Bwyd fisol sy’n llawn mynd gyda 20 stondin crefftau, bwyd a diod sydd wedi’u cynhyrchu’n lleol.

Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr (10am–5pm) a dydd Sul 8 Rhagfyr (10am–4pm).

Canolfan Siopa Cwrt y Castell, Caerffili.

Mewn partneriaeth â Marchnad Nadolig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, rydym yn falch o gynnal ein marchnad crefft a bwyd gyferbyn â Chastell Caerffili. Mae ein marchnad boblogaidd yn denu miloedd o ymwelwyr bob mis ac yn cynnwys amrywiaeth eang o gynhyrchwyr bwyd a chrefft lleol. Gallwch barcio am ddim am 3 awr ym maes parcio Morrisons.

Dyma rai o’r stondinau:

Lush’n’Cwtches

Wood’n Cord

Tiny Giraffe Crafts

Hearts & Dragonflies

RHS Photography

White Cottage Crafts

Daisy Graze

Tîm Atal Troseddau Caerffili

Nanna’s Bakes

Von Bon Bath Bombs

Hogi Hogi Hogi

LD Woodturning

O’r Môr Designs

Williams Bros Cider

Shân Rimmer Art

White Light Candles

Old Griffin Kitchen

Unique Touch Aromatics

My Pet Treats

Crêpe Escape

 

Ar lwyfan y bandiau – Ogof Siôn Corn{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Castle Court Shopping Centre, Caerphilly{:}{:cy}Castle Court Shopping Centre, Caerphilly{:}
{:en}CF83 1NU{:}{:cy}CF83 1NU{:}
Phone
Phone
02920 864221
CTA Member

You may also be interested in: