Events

{:en}Eggy Bird Feeders{:}{:cy}Porthwyr Adar y Pasg{:}

April 16, 2019 11:00am - April 16 2019, 3:30pm

{:en}

CANCELLED

Help our feathered friends celebrate Easter with these delightful seedy eggs. We will be decorating an empty egg box (please bring with you), and making scrumptious bird feed eggs for you to hang in your garden.

11am – 3.30pm (4 sessions available).

Ages 4 plus

£4.50 per child (Booking essential.)

{:}{:cy}Helpwch ein cyfeillion pluog i ddathlu’r Pasg gydag wyau llawn hadau. Byddwn yn addurno bocs wyau gwag (dewch ag un gyda chi), ac yn creu wyau bwyd adar i chi eu hongian yn eich gardd.

11am–3:30pm (4 sesiwn ar gael)

4 oed a hŷn

£4.50 y plentyn (Mae archebu’n hanfodol)

 {:}

Essential information

Address
Address
{:en}Cwmcarn Forest Visitor Centre, Cwmcarn, NP11 7FE{:}{:cy}Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn, Cwmcarn NP11 7FE{:}
{:en}NP11 7FE{:}{:cy}NP11 7FE{:}
Contact Name
Contact
Cwmcarn Forest Visitor Centre
Phone
Phone
01495 272001
Charges
Charges
{:en}£4.50{:}{:cy}£4.50{:}
CTA Member

You may also be interested in: