Events

{:en}Exodus{:}{:cy}‘Exodus’{:}

October 26, 2018 7:30pm - October 26 2018, 9:00pm

{:en}

An amazing theatre company called Motherlode returns to Blackwood Miners’ with a brand new production called Exodus.

Four neighbours build a plane in an allotment and take off down the high street, past the butchers, past the curry house, and over the chapel in search of a life free from politics and the grind.

Blisteringly funny, this heart-warming drama accompanied by live original music and tantalising visuals is a new adventure from the valleys that makes anything seem possible.

The quality of the writing, the beautiful original music and the infectious energy of the cast all collide to deliver what promises to be a smash hit production.

The company’s previous play – The Good Earth – was so successful, it went on to tour to New York and was described as ‘…comic and celebratory, melodic and mournful, it’s an elegy for a place that’s not dead yet’ by The New York Times, no less.

To book please call the box office on 01495 227206{:}{:cy}

Mae cwmni theatr rhyfeddol o’r enw ‘Motherlode’ yn dychwelyd i Sefydliad y Glowyr Coed Duon gyda chynhyrchiad newydd sbon o’r enw ‘Exodus’.

Mae pedwar o gymdogion yn adeiladu awyren mewn rhandir ac yn hedfan lawr y stryd fawr, heibio’r siop gigydd, heibio’r tŷ cyri, a thros y capel yn chwilio am fywyd yn rhydd o wleidyddiaeth a diflastod bywyd bob dydd.

Yn ddoniol tu hwnt, mae’r ddrama galon gynhesol hon sydd â cherddoriaeth wreiddiol yn fyw ar y cyd ac sydd yn weladwy bryfoclyd yn antur newydd o’r cymoedd sydd yn peri fod unrhyw beth yn ymddangos yn bosib.

Mae ansawdd yr ysgrifennu, y gerddoriaeth wreiddiol hardd ac egni heintus y cast oll yn gwrthdaro i gyflwyno’r hyn sy’n addo i fod yn gynhyrchiad trawiadol arall.

Roedd drama ddiweddara’r cwmni – ‘The Good Earth’ – mor llwyddiannus, aeth ymlaen ar daith i Efrog Newydd ac fe’i disgrifiwyd fel ‘… comig a dathliadol, melodig a galarus, mae’n farwnad am le nad yw wedi marw eto’ gan ddim llai na ‘The New York Times.

I archebu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01495 227206{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}{:cy}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}
{:en}NP12 1BB{:}{:cy}NP12 1BB{:}
Phone
Phone
01495 227206
Charges
Charges
{:en}£12.50 (£10.50 concs, £9.50 groups of 10+){:}{:cy}£12.50 (£10.50 concs, £9.50 groups of 10+){:}
CTA Member

You may also be interested in: