Events

{:en}Frankenstein{:}{:cy}‘Frankenstein’{:}

November 17, 2018 7:30pm - November 17 2018, 9:00pm

{:en}

We all know Frankenstein – the tale of the monster made of and by man. A cautionary tale, a creation story, an outsider story…a love story.

Visceral and engaging, Cascade Dance Theatre’s production brings to the stage all the potency, drama and tragic inevitability that has made Mary Shelley’s masterpiece beloved of generation after generation.

A company of five performers and two musicians bring to life Artistic Director Phil Williams’ compelling new adaptation of the ultimate gothic fantasy, marking its 200th anniversary.

Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery, with additional support from Aberystwyth Arts Centre, Ty Cerdd and Creu Cymru.

Features open captioning for D/deaf, deafened and hard of hearing audience members.

Age 12 +

To book please call the Box Office on 01495 227206.{:}{:cy}

Rydym oll yn gwybod am Frankenstein – hanes yr anghenfil a grëwyd o, a chan, ddyn. Stori â neges, stori am greu, stori am fod ar y tu allan… a stori am gariad.

Daw cynhyrchiad perfeddol a deniadol Theatr Ddawns Cascade â’r holl rym, y ddrama a’r drychineb anochel, sydd wedi peri i genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth i garu campwaith Mary Shelley, i’r llwyfan.

Bydd cwmni o bump o berfformwyr a dau gerddor yn dod ag addasiad difyr newydd y Cyfarwyddwr Artistig, Phil Williams, o’r prif ffantasi gothig yn fyw, gan nodi ei 200fed pen-blwydd.

Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol, â chefnogaeth ychwanegol oddi wrth Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Tŷ Cerdd a Chreu Cymru.

Yn cynnwys capsiynau agored ar gyfer aelodau o’r gynulleidfa sy’n F/fyddar, wedi eu byddaru ac sy’n drwm eu clyw.

Oed 12 +

I archebu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01495 227206.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}{:cy}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}
{:en}NP12 1BB{:}{:cy}NP12 1BB{:}
Phone
Phone
01495 227206
Charges
Charges
{:en}£13.00 (£11.00 concessions){:}{:cy}£13.00 (£11.00 concessions){:}
CTA Member

You may also be interested in: