Events

{:en}Fruity Bird Feeders{:}{:cy}Bwydwyr Adar Ffrwythaidd{:}

February 26, 2019 10:30am - February 26 2019, 12:30pm

{:en}

Join us as part of our Feathery February celebrations of all things Birds and make a selection of bird feeders from fruity bits to hang in the garden!

10.30am – 11.15am & 11.45am – 12.30pm

Ages 4 plus

£2.50 per child (Booking essential.){:}{:cy}

Ymunwch â ni yn rhan o’n dathliadau Chwefror Pluog ar gyfer pob agwedd ar adar a gwneud detholiad o fwydwyr adar gan ddefnyddio darnau o ffrwyth i’w hongian yn yr ardd!

10.30am–11.15am a 11.45am–12.30pm

4 oed neu’n hŷn

£2.50 y plentyn (Rhaid cadw lle)

 {:}

Essential information

Address
Address
{:en}Cwmcarn Forest Visitor Centre, Cwmcarn, NP11 7FE{:}{:cy}Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn, Cwmcarn NP11 7FE{:}
{:en}NP11 7FE{:}{:cy}NP11 7FE{:}
Contact Name
Contact
Cwmcarn Forest Visitor Centre
Phone
Phone
01495 272001
Charges
Charges
{:en}£2.50{:}{:cy}£2.50{:}
CTA Member

You may also be interested in: