Events

{:en}Ghost Tours at Llancaiach Fawr Manor{:}{:cy}Teithiau ysbrydion yn Llancaiach Fawr {:}

October 26, 2018 7:00pm - October 27 2018, 7:00pm

{:en}

How brave are you?

Llancaiach Fawr Manor’s Autumn and Winter ghost tour season begins in October. Hear true stories of the uncanny experiences of staff and visitors.

By night the legacy of former occupants lives on in Llancaiach’s reputation for being genuinely haunted.

Ghost tours and paranormal investigation tours available. For more information contact Llancaiach Fawr Manor and decide which type of tour takes your fancy – prices vary.

Ghost Tours start from £16.50 per person and are usually on a Friday and Saturday at 7pm and 8.30pm – booking is essential –  01443 412248

Ghost Tours – Oct 26th, 27th, 30th , Nov 2nd, 9th, 10th & 17th , Dec 7th & 8th
Paranormal Tours – Oct 31st, Nov 16th & 30th
Family Ghost Tours – Oct 30th, 31st , Nov 9th & Dec 7th
Ghost Tour & Meal (£26.50pp) – Nov 3rd & 01st Dec{:}{:cy}Pa mor ddewr ydych chi?

Mae teithiau ysbrydion tymhorau’r Hydref a’r Gaeaf yn cychwyn ym Maenordy Llancaiach Fawr ym mis Hydref. Clywch straeon wir am brofiadau rhyfedd staff ac ymwelwyr dros y blynyddoedd.

Wrth iddi nosi, mae etifeddiaeth cyn-breswylwyr yn parhau’n fyw yn enwogrwydd Llancaiach fel man sydd yn wirioneddol â bwganod.

Mae teithiau archwilio ysbrydion a’r goruwchnaturiol ar gael. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Maenordy Llancaiach Fawr a phenderfynwch pa fath o daith y dymunwch ei chael – mae prisiau’n amrywio.

Mae Teithiau Ysbrydion yn cychwyn am £16.50 y person ac maent fel arfer ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn am 7pm a 8.30pm – mae archebu’n hanfodol – 01443 412248

Teithiau Ysbrydion – Hyd 26ain, 27ain, 30ain, Tach 2il, 9fed, 10fed a’r 17eg, Rhag 7fed a’r 8fed
Teithiau Goruwchnaturiol – Hyd 31ain, Tach 16eg a’r 30ain
Teithiau Ysbrydion i’r Teulu – Hyd 30ain, 31ain, Tach 9fed a Rhag 7fed
Taith Ysbrydion a Phryd o Fwyd (£26.50 bob person) – Tach 3ydd a Rhag 1af{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Llancaiach Fawr Manor, Nelson{:}{:cy}Llancaiach Fawr Manor, Nelson{:}
{:en}CF46 6ER{:}{:cy}CF46 6ER{:}
Phone
Phone
01443 412248
CTA Member

You may also be interested in: