Events

{:en}Lego Café{:}{:cy}Caffi Lego{:}

October 28, 2019 5:00pm - October 28 2019, 8:00pm

{:en}The Lego is returning! An evening of Lego fun in the café.

Monday 28th October

5pm – 8pm

All ages welcome.

Throughout half term we also have a range of adventure activities for all the family.

For details, more information and booking please visit rockuk.org/summit. No experience necessary and all kit provided.

 {:}{:cy}

Mae’r Lego yn dychwelyd! Noson hwyl gyda Lego yn y caffi.

Dydd Llun 28 Hydref

5pm – 8pm

Croeso i bob oedran.

Trwy gydol yr hanner tymor mae gennym ystod o weithgareddau anturus i’r teulu cyfan. Am fanylion, ragor o wybodaeth ac i gadw lle, ewch I rockuk.org/summit.

Nid oes angen unrhyw brofiad a darperir pob darn o offer.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}OLD DRIFT MINE | TRELEWIS | TREHARRIS {:}{:cy}OLD DRIFT MINE | TRELEWIS | TREHARRIS {:}
{:en}CF46 6RD{:}{:cy}CF46 6RD{:}
Phone
Phone
01443 710090

Downloads

{:en}Lego Cafe{:}{:cy}Caffi Lego{:} >

CTA Member

You may also be interested in: