Events

{:en}Nest Building Workshop{:}{:cy}Gweithdy Adeiladu Nythod{:}

February 27, 2019 10:30am - February 27 2019, 12:30pm

{:en}

Try your hand at building a birds nest using clay and natural materials at Cwmcarn Forest this February Half Term. (Messy hands guaranteed!)

10.30am – 11.15am & 11.45am -12.30pm

Ages 4 plus

£4 per child (Booking essential.){:}{:cy}

Rhowch gynnig ar adeiladu nyth adar gan ddefnyddio clai a deunyddiau naturiol yng Nghoedwig Cwmcarn yn ystod Hanner Tymor mis Chwefror. (Byddwch yn siŵr o gael dwylo brwnt!)

10.30am–11.15am a 11.45am–12.30pm
4 oed neu’n hŷn
£4 y plentyn (Rhaid cadw lle){:}

Essential information

Address
Address
{:en}Cwmcarn Forest Visitor Centre, Cwmcarn, NP11 7FE{:}{:cy}Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn, Cwmcarn NP11 7FE{:}
{:en}NP11 7FE{:}{:cy}NP11 7FE{:}
Contact Name
Contact
Cwmcarn Forest Visitor Centre
Phone
Phone
01495 272001
Charges
Charges
{:en}£4.00{:}{:cy}£4.00{:}
CTA Member

You may also be interested in: