Events

{:en}The Last Five Years{:}{:cy}‘The Last Five Years’{:}

November 27, 2018 7:30pm - November 28 2018, 3:00pm

{:en}

Funny, poignant and alive with memorable tunes, this international hit musical charting New Yorkers Cathy and Jamie’s passionate five-year relationship is an affecting tale of love found and lost.

In this ground-breaking production, the emotionally powerful score is coupled with British Sign Language and beautiful movement by award-winning deaf choreographer Mark Smith.

Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery.

Accessible to D/deaf, deafened and hard of hearing audience members, with open captioning and integrated sign language to be enjoyed by all.

Leeway Productions supported by Wales Millennium Centre and in partnership with Blackwood Miners’ Institute

Written and composed by JASON ROBERT BROWN
Originally Produced for the New York stage by Arielle Tepper and Marty Bell
Originally Produced by Northlight Theatre, Chicago, USA
Performed by arrangement with Music Theatre International (Europe) Limited

Date: Tuesday 27 – Wednesday 28 November
Time: Tuesday at 7.30m, Wednesday at 1.30pm

To book please call the Box Office on 01495 227206.{:}{:cy}

Mae’r sioe gerdd enwog a rhyngwladol hon yn ddoniol, yn deimladwy ac yn llawn caneuon cofiadwy. Dilyna’r sioe berthynas angerddol pum mlynedd Cathy a Jamie o Efrog Newydd, ac mae’n hanes cariadus am gael a cholli cariad.

Yn y cynhyrchiad arloesol hwn, mae’r sgôr bwerus ac emosiynol wedi ei chyplysu ag Iaith Arwyddion Prydain a symudiadau hyfryd gan y coreograffydd byddar arobryn, Mark Smith.

Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.

Yn hygyrch i aelodau o’r gynulleidfa sy’n F/fyddar, wedi eu byddaru ac sy’n drwm eu clyw, gyda chapsiynau agored ac iaith arwyddo integredig er mwyn i bawb allu mwynhau.

Cynyrchiadau Leeway wedi eu cefnogi gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon.

Ysgrifennwyd a’i cyfansoddwyd gan JASON ROBERT BROWN. Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer y llwyfan yn Efrog Newydd gan Arielle Tepper a Marty Bell
Cynhyrchwyd yn wreiddiol ar gyfer Northlight Theatre, Chicago, UDA

Caiff ei pherfformio drwy drefniant â Theatr Gerddoriaeth Ryngwladol (Ewrop) Cyfyngedig.

Dyddiad: Dydd Mawrth 27- ddydd Mercher 28 Tachwedd
Amser: Dydd Mawrth am 7.30pm, Dydd Mercher am 1.30pm.

I archebu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01495 227206.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}{:cy}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}
{:en}NP12 1BB{:}{:cy}NP12 1BB{:}
Phone
Phone
01495 227206
Charges
Charges
{:en}£14.50 (£12.50 concession){:}{:cy}£14.50 (£12.50 concession){:}
CTA Member

You may also be interested in: