Events

{:en}Ventoux{:}{:cy}‘Ventoux’{:}

November 21, 2018 7:30pm - November 21 2018, 9:00pm

{:en}

Ventoux is the most fearsome mountain encountered on the Tour de France. Ventoux is also the story of Lance Armstrong and Marco Pantani – two drug-fuelled racers whose rivalry in the mountain’s shadow in 2000 was the greatest cycling had ever seen.

Theatre Company 2Magpies re-stage the race using breathtaking video accompaniment and a pair of road bikes, charting the parallel lives of these champions who overcame great adversity and asking the question – just how far will we go to succeed?

Suitable for ages 12 plus.

To book please call the Box Office on 01495 227206.{:}{:cy}

Ventoux yw’r mynydd mwyaf ofnadwy a wynebir ar y Tour de France. Ventoux hefyd yw stori Lance Armstrong a Marco Pantani – dau rasiwr sy’n defnyddio cyffuriau. Eu brwydr yng nghysgod y mynydd yn 2000 yw’r seiclo gorau a welwyd erioed.

Mae Cwmni Theatr 2Magpies yn ail-lwyfannu’r ras gan ddefnyddio fideo anhygoel a phâr o feiciau ffordd, gan gofnodi bywydau cyfochrog y pencampwyr a oroesodd anawsterau mawr, gan ofyn y cwestiwn – pa mor bell y byddwn ni’n mynd er mwyn llwyddo?

Yn addas i oedran 12 a hŷn.

I archebu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01495 227206.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}{:cy}Blackwood Miner's Institute, Blackwood High Street{:}
{:en}NP12 1BB{:}{:cy}NP12 1BB{:}
Phone
Phone
01495 227206
Charges
Charges
{:en}£12.50 (£10.50 concession){:}{:cy}£12.50 (£10.50 concession){:}
CTA Member

You may also be interested in: