Events

{:en}Halloween Kids Crafts{:}{:cy}Crefftau Calan Gaeaf i Blant{:}

October 31, 2019 10:00am - October 31 2019, 3:00pm

{:en}Join Sally and Claire of Big Art for a craft session during this October half term, we will and have some fun making colourful sugar skulls with a range of materials.

Sessions will last approximately 45 mins and are suitable for ages 4+ . Under 4 year old children are more than welcome with adult supervision.

All materials are included in the cost of the session and instructions provided.

Please state which session time and how many children are attending when you are booking.
The cost is £5.00 for the 1st child then £3 per extra sibling

Sessions at 10am, 11am, 12pm, 2pm

Thursday 31st October

The Old Library, Caerphilly{:}{:cy}Ymunwch â Sally a Claire o Big Art ar gyfer sesiwn grefft yn ystod hanner tymor mis Hydref, byddwn yn cael hwyl yn gwneud penglogau siwgr lliwgar gydag ystod o ddeunyddiau.

Bydd sesiynau yn para tua 45 munud ac yn addas ar gyfer 4 oed a hŷn. Mae croeso i blant o dan 4 blwydd oed ddod yng nghwmni oedolyn.

Mae’r holl ddeunyddiau wedi’u cynnwys yng nghost y sesiwn a darperir cyfarwyddiadau.

Nodwch amser y sesiwn a sawl plentyn sy’n mynychu pan fyddwch chi’n cadw’ch lle.
Y gost yw £5.00 am y plentyn cyntaf, yna £3 ar gyfer pob brawd/chwaer ychwanegol.

Sesiynau am 10am, 11am, 12pm, 2pm

Dydd Iau, 31Hydref

Yr Hen Lyfrgell, Caerffili{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Morgan Jones Park, Nantgarw Road, Caerphilly{:}{:cy}Morgan Jones Park, Nantgarw Road, Caerphilly{:}
{:en}CF83 1AP{:}{:cy}CF83 1AP{:}
CTA Member

You may also be interested in: