Events

{:en}Homebake, Cake and Sugarcraft Show{:}{:cy}Sioe Pobi o’r Cartref, Cacennau a Chrefft Siwgwr{:}

June 15, 2019 10:00am - June 15 2019, 4:00pm

{:en}

Demonstrations of sugar craft and cooking, exhibitors, sweet and savoury competition classes and local food and drink producers with trade stands.

Kindly sponsored by Castell Howell and specialist cake and baking producers and suppliers

Competition classes include a  2 tier cake on the theme of the 50th Anniversary of the moon landing; Floral sugar paste arrangement- Carnations; sugar paste modelling on the theme of Peter Pan; a drip cake / mirror glaze; bara brith; raised pork pie; sausage rolls, cottage loaf, seeded bread rolls and junior classes for the under 16’s in cupcakes and Welsh cakes.

Competition entry form and schedule available from 1st March{:}{:cy}

Arddangosiadau o grefft siwgwr a choginio, arddangoswyr, dosbarthiadau cystadlaethau  melys a sawrus a chynhyrchwyr bwyd a diod lleol gyda stondinau masnach. Noddir yn garedig gan Castell Howell a chyflenwyr cacennau arbenigol a chynhyrchwyr  pobi.

Mae dosbarthiadau cystadlaethau yn cynnwys teisen 2 haen ar thema 50fed Pen-blwydd ers glanio ar y lleuad; trefniant blodau past siwgr – carnasiwns; modelu past siwgr ar thema Peter Pan; cacen ddiferynnu/sgleinio; Bara Brith; porc-pei wedi’i bobi; rhôl selsig, torth waelod, roliau bara gyda hadau a dosbarthiadau iau ar gyfer plant o dan 16 oed mewn cacennau cwpan a phice ar y maen. Ffurflen mynediad ar gyfer y gystadleuaeth ac amserlen ar gael o 1 Mawrth.

£5 oedolion. 5-16 blwydd oed am ddim{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Llancaiach Fawr Manor, Nelson{:}{:cy}Llancaiach Fawr Manor, Nelson{:}
{:en}CF46 6ER{:}{:cy}CF46 6ER{:}
Phone
Phone
01443 412248
Charges
Charges
{:en}£5 adults. 5-16 years free{:}{:cy}£5 oedolion. 5-16 blwydd oed am ddim{:}
CTA Member

You may also be interested in: