Events

{:en}Recipes and Remedies from the Gardens{:}{:cy}Ryseitiau a Meddyginiaethau o’r Gerddi{:}

July 21, 2019 10:00am - July 21 2019, 4:00pm

{:en}Recipes and Remedies from the Gardens

Historic garden tours, 17th century recipes to taste and traditional remedies for all ailments – find out how the produce of the manor gardens was used to feed the Household and the difference between what the Prichard family ate and what their servants ate.

The produce of the physic garden was used to make remedies for everyday ailments (as well as a few unusual afflictions!) in the restored Still Room – the Still Room Maid will explain what she uses to treat coughs and colds or injuries or which herbs keep the fleas at bay! Traditional live music will be played in the gardens during the day by the Tune Club that meets at the manor monthly.

Normal entry prices apply{:}{:cy}Ryseitiau a Meddyginiaethau o’r Gerddi

Teithiau gerddi hanesyddol, ryseitiau o’r 17eg ganrif i’w blasu a meddyginiaethau traddodiadol ar gyfer pob anhwylder – darganfyddwch sut y defnyddiwyd cynnyrch gerddi’r maenordy i fwydo’r cartref a’r gwahaniaeth rhwng yr hyn a fwytawyd gan y teulu Prichard a’r hyn yr oedd eu gweision yn ei fwyta.

Defnyddiwyd cynnyrch yr ardd berlysiau i wneud meddyginiaethau ar gyfer anhwylderau bob dydd (yn ogystal ag ychydig o afiechydon anarferol) yn yr Ystafell Ddistyllu a adferwyd – bydd Morwyn yr Ystafell Ddistyllu yn egluro’r hyn y mae’n ei ddefnyddio i drin peswch ac annwyd neu anafiadau neu pa berlysiau sy’n cadw’r chwain i ffwrdd! Bydd cerddoriaeth fyw draddodiadol yn cael ei chwarae yn y gerddi yn ystod y dydd gan y Tune Club sy’n cyfarfod yn y maenordy bob mis.

Mae prisiau mynediad arferol yn berthnasol{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Llancaiach Fawr Manor, Nelson{:}{:cy}Llancaiach Fawr Manor, Nelson{:}
{:en}CF46 6ER{:}{:cy}CF46 6ER{:}
Phone
Phone
01443 412248
Charges
Charges
{:en}Normal entry prices apply{:}{:cy}Normal entry prices apply{:}
CTA Member

You may also be interested in: