Events

{:en}Risca Winter Fair{:}{:cy}Risca Winter Fair{:}

December 1, 2018 3:00pm - December 1 2018, 6:00pm

{:en}

The spirit of Christmas will be sprinkling fun and festive cheer on Risca Park, in the heart of Risca Town Centre on Saturday 1st December, 3pm until 6pm, with a selection of NEW entertainment for the whole family to enjoy.

The whole event is taking a NEW look for 2018 with Father Christmas offering FREE horse and carriage rides around the park for families. Horse and carriage rides will take place for the duration of the event and will offer families an opportunity to ride around the park and chat with Santa about their Christmas lists. All children will receive a small gift on leaving the carriage ride.

Also new for 2018 are FREE children’s funfair rides. There will be 4/5 children’s funfair rides that families can use over and over again for free!

Central to the event will be a marquee serving cream teas (Organised by Risca Town Council) with a small number of food and craft stalls and children’s craft workshops. A rodeo reindeer will also be located in the marquee offering FREE reindeer rides if you dare! Hold on tight!!

A programme of musical entertainment will perform in the marquee whilst people relax and unwind in anticipation for the Christmas Light Switch on and Carols around the Christmas tree between 5.30pm and 6pm.

Please find below useful information for residents and retailers in close proximity to this event, on any road closures that may affect access during the event period.

For further information call The Visitor Centre – Caerphilly on 029 2088 0011 or email events@caerphilly.gov.uk{:}{:cy}

Bydd ysbryd y Nadolig yn taenu llond lle o hwyl Nadoligaidd ar Barc Rhisga, yng nghanol Canol Tref Rhisga ddydd Sadwrn 1af Rhagfyr, 3pm tan 6pm, gyda detholiad o adloniant NEWYDD i’r teulu cyfan ei fwynhau.

Mae’r digwyddiad cyfan ar wedd NEWYDD yn 2018 gyda Siôn Corn yn cynnig teithiau ceffyl a cherbyd AM DDIM o gwmpas y parc i deuluoedd. Bydd teithiau ceffyl a cherbyd yn cael eu cynnal yn ystod cyfnod y digwyddiad a byddant yn cynnig cyfle i deuluoedd marchogaeth o gwmpas y parc a sgwrsio â Siôn Corn am eu rhestrau Nadolig. Bydd pob plentyn yn cael anrheg fach wrth adael y daith gerbyd.

Hefyd, yn newydd ar gyfer 2018 mae reidiau ffair plant AM DDIM. Bydd 4/5 o reidiau ffair plant y gall teuluoedd hefyd eu defnyddio drosodd a throsodd am ddim!

Yn ganolog i’r digwyddiad bydd pabell fawr yn gweini te hufen (Wedi ei drefnu gan Gyngor Tref Rhisga) gyda nifer fach o stondinau bwyd a chrefft a gweithdai crefft i blant. Bydd carw Llychlyn ‘rodeo’ hefyd yn cael ei leoli yn y babell yn cynnig ichi farchogaeth carw Llychlyn yn RHAD AC AM DDIM os ydych am fentro! Daliwch yn dynn!!

Bydd rhaglen o adloniant cerddorol yn cael ei berfformio yn y babell fawr tra bydd pobl yn ymlacio ac yn dadflino yn barod ar gyfer Goleuo’r Goleuadau Nadolig a’r Carolau o gwmpas y goeden Nadolig rhwng 5.30pm a 6pm.

Gweler isod wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer trigolion a manwerthwyr sy’n agos i’r digwyddiad hwn ynghylch unrhyw gau ffyrdd a all effeithio ar fynediad yn ystod cyfnod y digwyddiad.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Ganolfan Croeso Caerffili ar 029 2088 0011 neu anfonwch e-bost at events@caerphilly.gov.uk{:}

You may also be interested in: