Events

{:en}Santa’s Winter Wonderland{:}{:cy}Gŵyl Aeaf Siôn Corn{:}

December 15, 2018 10:00am - December 16 2018, 4:00pm

{:en}

Join us at Cwmcarn Forest Visitor Centre and walk through the snow covered valleys in Santa’s Winter Wonderland!

Marvel at the twinkling lights of the villages, cascading waterfalls and hidden animals… all in the warmth of the Centre!

Bookable sessions are available and price includes a gift off Santa for your child.

For further information, please contact the Centre on 01495 272001.

Prices to be confirmed.{:}{:cy}Ymunwch â ni yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn a cherddwch drwy’r dyffrynnoedd eira yng Ngŵyl Aeaf Siôn Corn!

Cewch eich syfrdanu wrth weld goleuadau’r pentrefi’n amrantu, y rhaeadrau a’r anifeiliaid cudd … oll o gynhesrwydd y Ganolfan!

Mae sesiynau i’w harchebu ar gael ac mae’r pris yn cynnwys anrheg oddi wrth Siôn Corn ar gyfer eich plentyn.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Ganolfan ar 01495 272001.

Y prisiau i’w cadarnhau.{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Cwmcarn Forest Visitor Centre, Cwmcarn{:}{:cy}Cwmcarn Forest Visitor Centre, Cwmcarn{:}
{:en}NP11 7FA{:}{:cy}NP11 7FA{:}
Contact Name
Contact
Phone
Phone
01495 272001
Charges
Charges
{:en}Prices to be confirmed.{:}{:cy}Prices to be confirmed.{:}

You may also be interested in: