Events

{:en}Vampire Hunt{:}{:cy}Helfa’r Fampir!{:}

October 31, 2018 11:00am - October 31 2018, 3:00pm

{:en}

Are you feeling brave to wander through the woods to find the Vampires lair?!

Follow the clues around the trail where a surprise awaits you at the lair!

Suitable for ages 3 plus. Trail open 11am to 3pm.

£3.50 per child (includes prize)

Please note that trail may be muddy/uneven in places.

For more information please call 01495 272001{:}{:cy}

Ydych chi’n teimlo’n ddewr ac am grwydro drwy’r coed i ddod o hyd i guddfan y Fampir?!

Dilynwch y cliwiau o gwmpas y llwybr lle mae syrpreis yn aros amdanoch yn y guddfan!

Yn addas ar gyfer 3 oed a hŷn. Llwybr ar agor o 11am i 3pm.

£3.50 fesul plentyn (yn cynnwys gwobr)

Nodwch y gall y llwybr fod yn fwdlyd/anwastad mewn mannau.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01495 272001{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Cwmcarn Forest Visitor Centre, Cwmcarn{:}{:cy}Cwmcarn Forest Visitor Centre, Cwmcarn{:}
{:en}NP11 7FA{:}{:cy}NP11 7FA{:}
Contact Name
Contact
Phone
Phone
01495 272001
Charges
Charges
{:en}£3.50 per child{:}{:cy}£3.50 per child{:}

You may also be interested in: