‘Barod Amdani’ – Ymwelwch â ni’n hyderus

‘Barod Amdani’ yw nod swyddogol y DU i ddangos bod busnesau twristiaeth a lletygarwch wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant a bod ganddynt broses ar waith i gynnal glendid ac i helpu cadw pellter cymdeithasol.

Rydym yn falch o gydnabod bod y busnesau canlynol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili wedi sicrhau achrediad ‘Barod Amdani’ ac yn gyffrous i groesawu ymwelwyr a gwesteion yn ôl i’w busnesau.

Atyniadau a Gweithgareddau:

The Meadows Farm Village Retreat

Escape Rooms, Blackwood

Taff Valley Activity Centre

Llancaiach Fawr Manor(Re-opening as a takeaway and outdoor café from Thursday 16th July 2020)

Llety i Ymwelwyr:

Ty Castell Guest House

Castell Cottages

Castell Cottages, Van Road

Under the Oak Glamping

Upper Grippath Farm Holiday Cottages

Bryn Meadows Golf, Hotel & Spa

Blaengawney Farm Cottage

Sergeants Accommodation – The Old Police Station

The Cwtch Lodge

Brewers Lodge

 

Restaurants/Pubs/Cafes (open outdoors only from 13th July 2020):

Bistro 8

COFFI VISTA (Re-opening as a takeaway and outdoor café from Thursday 16th July 2020)

Raven’s Café at Cwmcarn Forest (Re-opening as a takeaway café from Thursday 16th July 2020)

Brewers Lodge

Castle Fish Bar, Caerphilly

Volare Italian Restaurant

 

Essential information