Ymwelwyr Grŵp a Hyfforddwyr

Ymwelwyr Grŵp a Hyfforddwyr

Ymwelwyr Grŵp a Hyfforddwyr i Ddigwyddiadau

Os hoffech ddod â grŵp o ymwelwyr ar fws i’r digwyddiadau canlynol, llenwch y ffurflen isod. Os hoffech fynd i fwy nag un o’r digwyddiadau, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen am bob digwyddiad rydych am fynd iddo.

Gŵyl Fwyd Caerffili, dydd Sadwrn 2 Mai 2020

Gŵyl y Caws Mawr, dydd Sadwrn 25 Gorffennaf a dydd Sul 26 Gorffennaf 2020

Marchnad Nadolig Caerffili, dydd Sadwrn 12 Rhagfyr 2020

Gwybodaeth bwysig am barcio bysiau ym maes parcio Heol y Cilgant

This car park has a limited number of coach bays and is located a 5 minutes walking distance from the event site. Bookings will be made on a first come first serve basis. Coaches can drop off and pick up at the event site if preferred, before parking in the car park for the day.

Dim ond hyn a hyn o leoedd i fysiau sydd yn y maes parcio hwn, ac mae 5 munud ar droed i safle’r digwyddiad. Y cyntaf i’r felin fydd yn cael y lleoedd. Gall bysiau ollwng a chasglu ymwelwyr wrth safle’r digwyddiad cyn parcio yn y maes parcio am y diwrnod.

Mae angen talu ac arddangos yn y maes parcio hwn. Mae’n costio tua £3.50 (gweler y bwrdd talu ac arddangos ar ôl cyrraedd).

Gwybodaeth bwysig am faes parcio a theithio Gŵyl y Caws Mawr:

Mae’r maes parcio a theithio 5 munud o safle’r digwyddiad mewn car neu fws. Gall bysiau ollwng a chasglu ymwelwyr wrth safle’r digwyddiad o hyd, cyn parcio yn y maes parcio a theithio am y diwrnod. Gall bysiau barcio am ddim.

GDPR Privacy Policy for Visit Caerphilly

Y Caws Mawr Map Parcio (bydd hwn yn cael ei ddiweddaru’n fuan)

Map parcio Gŵyl Fwyd Caerffili (bydd hwn yn cael ei ddiweddaru’n fuan)

Map marchnad Nadolig Caerffili (bydd hwn yn cael ei ddiweddaru’n fuan)

Ffurflen archebu coets

Essential information

Contact Name
Contact
Sally Walters