Croeso Caerffili

Events
Digwyddiadau
Attractions & Activities
Gweithgareddau
Accommodation
Llety
Food and Drink
Bwyd a diod
Blog
Blog

Tourism & Hospitality Business Support & Guidance During COVID-19 >

icon

Yn hawdd ei gyrraedd ar y ffordd, trên neu fws. Caerffili yw'r gyrchfan berffaith ar gyfer ymweliad diwrnod, seibiant byr neu fwy. Dim ond 10 milltir i'r gogledd o Gaerdydd.

Sut i gyrraedd yma >

icon

Digonedd o atyniadau a gweithgareddau treftadaeth i ymwelwyr.

Gweld yr holl weithgareddau ac atyniadau ymwelwyr sydd gennym i'w cynnig. >

icon

Defnyddiwch ein chwiliad llety ymwelwyr i ddod o hyd i'r lle perffaith i aros yng Nghaerffili a'r cyffiniau. O leoedd gwely a brecwast hen ffasiwn a gwestai moethus i fythynnod hunanarlwyo clyd, i gyd o safon uchel.

Dod o hyd i le i aros >

icon

O ginio gwych i ginio tafarn neu de prynhawn, mae Caerffili yn cynnal amrywiaeth o dafarndai, bwytai a chaffis gwych.

Dod o hyd i le i fwyta ac yfed >

icon

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiadau, gweithgareddau a chynigion diweddaraf yng Nghaerffili.

Darganfyddwch beth sydd ymlaen >