Ymweld â Caerffili. Yn ddiogel
Events
Digwyddiadau
Attractions & Activities
Gweithgareddau
Accommodation
Llety
Food and Drink
Bwyd a diod
Blog
Blog
icon

Mae Caerffili'n lle hawdd ei gyrraedd ar y ffyrdd, ar y trên neu ar y bws. Caerffili yw'r gyrchfan berffaith ar gyfer ymweliad undydd, gwyliau byr neu gyfnod hirach. Dim ond 10 milltir i'r gogledd o Gaerdydd.

Sut i gyrraedd yma >

icon

Digonedd o weithgareddau ac atyniadau treftadaeth i ymwelwyr.

Digonedd o weithgareddau ac atyniadau treftadaeth i ymwelwyr. >

icon

I ddod o hyd i'r lle perffaith i aros yng Nghaerffili a'r cyffiniau, defnyddiwch chwilotwr llety i ymwelwyr. Llety gwely a brecwast hynod, gwestai moethus, bythynnod hunanarlwyol cysurus a mwy – y cyfan o safon uchel.

Dewch o hyd i le i aros >

icon

Ciniawa cain, cinio tafarn neu de prynhawn – mae gan Gaerffili amrywiaeth o dafarndai, bwytai a chaffis gwych.

Dod o hyd i le i fwyta >

icon

Darganfyddwch y diweddaraf am ddigwyddiadau, gweithgareddau a chynigion yng Nghaerffili.


EventsActivitiesAccommodationFood & DrinkSpecial Offers

Darganfyddwch beth sydd ymlaen >