Fforest Cwmcarn

Mae gan Fforest Cwmcarn rywbeth i’r teulu cyfan. Y ganolfan ymwelwyr yw’r lle delfrydol i gyfarfod, i brynu lluniaeth ac i gael gwybod beth allwch chi ei wneud yn yr ardal. Gallwch ymlacio yng nghaffi Raven a blasu amrywiaeth o brydau a byrbrydau wedi’u coginio’n ffres, neu bori drwy’r amrywiaeth fawr o nwyddau cartref ac anrhegion yn ein man rhoddion.

Gydag amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i’r teulu cyfan – llwybr fforio i blant, beicio mynydd a llawer o lwybrau cerdded i bobl o bob gallu.

Mae gennym raglen helaeth o ddigwyddiadau sy’n rhedeg trwy gydol y flwyddyn. Gallwch Gofleidio Draenog, creu bocs adar, adeiladu’ch roced eich hun a’i lansio i’r gofod.

Beicio Mynydd yn Fforest Cwmcarn

Mae gan Lwybr Twrch bopeth – dringfeydd ymestynnol, disgyniadau sy’n plymio a darnau technegol anodd. Ceir 15.5cilomedr o lwybr sy’n untrac bron i gyd i gyflymu curiad eich calon. Gorau oll, mae Llwybr Twrch AM DDIM a gallwch ei ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn.

Cerdded

Dewch i brofi rhai o’r llwybrau cerdded gorau yng Nghymru, gyda’n teithiau hunan-dywysedig i bobl o bob gallu, i weld y bywyd gwyllt a golygfeydd godidog Fforest Cwmcarn. Gall y rhai mwy egnïol gerdded yr holl ffordd at fryngaer Twmbarlwm i weld y golygfeydd panoramig ysblennydd.

Podiau Glampio a Maes Gwersylla

Os ydych chi’n hoffi’r syniad o wersylla ond yn casáu pryfed, byddwch wrth eich bodd â’r pod ffrâm bren. Dewch â’ch holl offer gwersylla heblaw’r babell. Mae rhan o’r feranda dan do, ac yn berffaith i fwynhau pryd o fwyd neu ymlacio â gwydraid o win. Yr union beth ar gyfer gwyliau byr neu arhosiad dros nos heb y drafferth o bacio pabell wlyb.

Ar hyd glannau nant Nantcarn ceir maes gwersylla â 4 seren gan Groeso Cymru. Dyma faes carafanau a phebyll â chyfarpar o bob math, gan gynnwys cysylltiadau trydanol, cegin, ystafell golchi dillad, cawodydd a thoiledau, a man gwaredu gwastraff cemegol.

Mynediad i’r ganolfan ymwelwyr a llawr y cwm am ddim. Mae’r Ffordd Goedwig ar gau ar hyn o bryd er mwyn gwaredu coed llarwydd heintus.

Cabanau moethus

Mae chwe chaban newydd bellach yn ategu’r llety i ymwelwyr yng Nghoedwig Cwmcarn. Gyda lle i rhwng 2 a 6 o bobl, mae’r cabanau wedi’u dodrefnu’n llawn ac wedi’u caboli i safon uchel iawn. Mae gan bob un gegin ac ystafell ymolchi gyda chawod a thoiled ynghyd â theledu, gwely dwbl maint llawn a lle byw gyda gwely soffa (mewn cabanau sydd â lle i 4+). Mae drysau dwbl yn agor i feranda dec gyda lle i eistedd a golygfeydd godidog.

Rydych chi’n siŵr o ddeffro i glywed adar yn trydar ac awyr iach y goedwig o’ch cwmpas chi.  Wedi’u gosod yng nghanol coedwig mewn man tawel, mae’n cynnig tipyn o lonyddwch. Am ragor o weithgareddau, mae’r maes chwarae antur gerllaw (ond ddim yn rhy agos!) ynghyd â gweithgareddau dŵr, llwybrau cerdded a beicio, Caffi’r Gigfran a’r ganolfan ymwelwyr

 

Aros gyda ni – Cwmcarn Forest Cwmcarn Forest

Essential information

Address
Address
Cwmcarn, Nr Crosskeys
N11 7FA
Contact Name
Contact
Mike Owen
Phone
Phone
01495 272001
Website
Website
Website
Website
Social Media
Facebook Page
Charges
Charges
Free to enter the visitor centre and valley floor. Forest Drive currently closed due to removal of infected larch trees.
CTA Member

You may also be interested in: