Ty Castell Guest House

Gwesty hyfryd ac iddo nodweddion o’r oes o’r blaen sy’n agos iawn ar droed i dref Caerffili a’r safle bysiau/gorsaf drenau.

Mae’r gwesty wedi’i leoli mewn tŷ tref â saith ystafell wely a adeiladwyd yn hwyr yn ystod oes Fictoria/yn gynnar yn ystod oes Edward, tua 1901. Mae’r llety gyferbyn â chwrs golff Caerffili ar stryd uchel ei pharch yn y dref sy’n cysylltu Heol Caerdydd â Hen Ysbyty’r Glowyr, sy’n adeilad hanesyddol.

Mae chwe ystafell wely en suite sydd â chyfleusterau i wneud te a choffi a theledu. Gall gwesteion ddisgwyl gwasanaeth cyfeillgar a phersonol pan fyddant yn aros yn y gwesty teuluol hwn.

Wedi’i leoli yng Nghaerffili a dim ond pum munud ar droed i ganol y dref a’r orsaf drenau lle mae trenau’n mynd yn uniongyrchol i Gaerdydd, mae Tŷ Castell yn cynnig cysur, cyfleustra a phrofiad ardderchog o ymweld â’r dref hanesyddol hon. Mae gan yr eiddo cyfnod hwn, sy’n 15-20 munud o Gaerdydd yn y car, ar y bws neu ar y trên, faes parcio preifat ac ystafelloedd mawr hyfryd.

Essential information

Address
Address
48 St Martins Road, Caerphilly
CF83 1EJ
Contact Name
Contact
Steve Anderson
Phone
Phone
07980 943883
CTA Member

You may also be interested in: