Castell Cottages – Van Road

Fflat stiwdio llawr cyntaf wedi’i hadnewyddu yn 2018.

Ardal cynllun byw agored gyda chyfleusterau cegin, gan gynnwys cyfleusterau coginio, oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri ac ati. Ardal fwyta a lolfa gyda theledu, Google Chrome cast a Wi-Fi am ddim. Ystafelloedd gwely dwbl a dau wely gyda sychwyr gwallt ac ystafell gawod a rennir.

Essential information

Address
Address
26A Van Road, Caerphilly
CF83 1LB
Contact Name
Contact
David Simmons
Email
Email Address
info@castellcottages.com
Phone
Phone
029 2089 2155 / 07812 153663
CTA Member

You may also be interested in: