Dewis Lleol – Edinburgh Woollen Mill

Edinburgh Woollen Mill

 

Canolfan Siopa Cwrt y Castell, Caerffili, yw’r lle i ddod o hyd i Edinburgh Woollen Mill, sy’n llawn dillad menywod a dynion, ategolion, nwyddau i’r cartref a syniadau am anrhegion.

Mae Canolfan Siopa Cwrt y Castell wedi bod yn gartref i Edinburgh Woollen Mill ers 2017. Mae’n cynnig lle i’r gymuned ddiweddaru eu dillad ac eitemau dodrefnu eu cartref, gyda stoc Ponden Home yn y siop.

Ar ôl rhai blynyddoedd heriol, gyda’r pandemig yn gwneud byd manwerthu yn lle anodd i ffynnu a goroesi, mae Edinburgh Woolen Mill wedi derbyn yr her ac yn edrych ymlaen at eu dyfodol yng Nghaerffili.

Essential information

Website
Social Media
Facebook
CTA Member