Dewis Lleol – The Commercial Inn

The Commercial Inn

Mae’r Commercial Inn yn eich croesawu i’w thafarn arobryn, sydd wedi’i lleoli ym Mhont-y-meistr.

Wedi’i reoli gan y cogydd proffesiynol, Mark Thomas, a’r tîm, mae’r Commercial Inn yn falch o gynnig seigiau ffres, cartref i chi a dewis mawr o gwrw cast, gins a choctels.

Wedi’i gymryd drosodd ym 1999, mae’r busnes wedi tyfu’n aruthrol dros y blynyddoedd, gan ennill clod a gwobrau am eu seigiau, ysbryd cymunedol a chwrw. Mae’r Commercial Inn yn falch o wasanaethu’r gymuned, gan groesawu timau dartiau, pŵl a chardiau dynion a merched. Mae awyrgylch clyd y dafarn hefyd yn cynnig croeso i bobl o bob oedran, yn cynnig prydau, diodydd neu ddim ond lle i ddal i fyny gyda ffrindiau a theulu.

Mae’r dafarn gymunedol wych hon yn edrych ymlaen at lawer mwy o flynyddoedd o dyfu a gwasanaethu’r gymuned, a gallwch chi ddilyn eu taith ar y cyfryngau cymdeithasol: Commercial Inn – Hafan | Facebook

Essential information

Website
Social Media
Facebook
CTA Member