Escape Blackwood Limited

Gellir dod o hyd i Padlock Pizzas yn Escape Blackwood; ystafelloedd dianc gorau De Cymru fel y pleidleisiwyd gan Wobrau Atyniadau i Deuluoedd ac Ymwelwyr yn 2019.

Mae modd addasu pob pitsa, panini, sglodion danteithus a nachos at eich dant eich hun am bris gwych. Mae cacennau cwpan hefyd ar gael. Mae modd dewis rhwng bwyta yn Escape Blackwood neu’r gwasanaeth casglu neu ddosbarthu.

Essential information

Address
Address
Blackwood Escape Limited, Unit 3A, Newbridge Industrial Estate, Pontllanfraith
NP12 2XF
Contact Name
Phone
Adrian Turner
Phone
Phone
07568 446 442
Website
Social Media
Facebook Page
CTA Member

You may also be interested in: