Bwyd a Diod
Events
Digwyddiadau
Attractions & Activities
Gweithgareddau
Accommodation
Llety
Food and Drink
Bwyd a diod
Blog
Blog

Blas ar Gaerffili…

Mae gan Fwrdeistref Sirol Caerffili amrywiaeth o fwytai, caffis, tecawês a thafarndai o ansawdd uchel i ddewis ohonynt, yn ogystal â rhai cynhyrchwyr bwyd a diod a marchnadoedd bwyd gwych.

Mae manteision prynu cynnyrch lleol yn niferus; mae’r cynhyrchion yn fwy blasus gyda mwy o faethynnau, mae’n cefnogi’r economi leol, mae o fudd i’r amgylchedd, mae’r cadwyn gyflenwi bwyd yn fwy diogel, a gellid dysgu mwy am sut mae’r cynhyrchion wedi’u tyfu neu eu gwneud.

Darganfyddwch ragor am gynhyrchwyr bwyd a diod lleol ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, gan gynnwys lle y gallwch brynu cynhyrchion bwyd a diod lleol i fynd adref gyda nhw neu lle gallwch brofi cynnyrch bwyd a diod lleol wrth fwyta allan.