Sergeants Accommodation – The Old Police Station

Dyma adeilad Edwardaidd hardd, trawiadol. Mae’n dyddio o 1910 ac, yn wreiddiol, yr adeilad hwn oedd gorsaf heddlu’r ardal.

Mae’r adeilad hardd a deniadol hwn (sydd ag un o’r celloedd gwreiddiol o hyd) wedi’i foderneiddio mewn ffordd ofalus a sensitif. Bellach, mae’n cynnig chwech o ystafelloedd hunanddarpar â chyfleusterau en-suite. Mae gan bob ystafell gegin fach ac ystafell ymolchi fodern, sy’n cynnwys pen cawod sy’n efelychu glaw.

Mae’r llety o fewn pellter cerdded i faenordy Llancaiach Fawr – sef plasty bendigedig o oes y Tuduriaid – a dim ond dwy filltir o’r gefnffordd A470 – sy’n darparu mynediad cyflym i Gaerdydd, Caerffili, Merthyr Tudful, a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Dyma leoliad perffaith hefyd ar gyfer beicwyr brwdfrydig – mae’r llety o fewn pellter cerdded i’r llwybr Taith Taf, a dim ond 10 munud yn y car i Barc Beicio Cymru ym Merthyr Tudful ac i’r Parc Beicio Mynydd yng Nghwmcarn.

Gostyngiad o 10% am saith noson neu ragor
Gostyngiad o 15% am arhosiad pedair wythnos o hyd

Essential information

Address
Address
The Old Police Station, Station Terrace, Nelson
CF46 6ED
Contact Name
Contact
Christine Phillips-Amos or Jimmy Amos
Email
Email Address
sergeants2@aol.com
Phone
Phone
01443 451611
Website
Social Media
Facebook
CTA Member

You may also be interested in: