Taffodil’s Self Catering

Mae Taffodil’s yn agos at olygfeydd gwych, ac mae wedi’i leoli’n gyfleus i fywyd y ddinas a gweithgareddau gwledig. (Caerdydd 14 milltir i’r De / Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 10 milltir i’r Gogledd).

Byddwch wrth eich bodd yn Taffodil’s oherwydd y lleoliad sydd yng nghanol Cymoedd De Cymru gyda theithiau cerdded ar eich stepen drws. Mae eu fflat hardd awyrog yn cynnig cysur a gwerth. Mae Taffodil’s yn dda i gyplau, anturiaethwyr unigol, teithwyr busnes, beicwyr modur, seiclwyr ac un ci sy’n ymddwyn yn dda.

Essential information

Address
Address
79 Hillside Park, Bargoed, Caerphilly
CF81 8NJ
Contact Name
Contact
Gail Powell
Email
Email Address
Gpowell1704@gmail.com
Phone
Phone
07456030985
CTA Member

You may also be interested in: