Events

{:en}Witch Trials in the Manor{:}{:cy} Llwybrau Gwrachod yn y Maenordy{:}

October 30, 2018 11:00am - November 2 2018, 5:00pm

{:en}

Witness the recreation off 17th century court cases and vote on the verdicts!

This is entertaining fun for all the family. The experience is incorporated into your visit around the Manor House. The court cases are at set times throughout the day.

Normal Admission charges apply. £8.50 for Adults, £6.95 for concessions, Family Ticket £25.00 (2 Adults & up to 3 Children){:}{:cy}

Byddwch yn dystion mewn ail-gread achosion llys yr 17eg Ganrif a phleidleisiwch ar y dyfarniadau!

Mae hyn yn hwyl ddifyr i’r holl deulu. Mae’r profiad wedi’i ymgorffori yn eich ymweliad o amgylch y Maenordy. Mae achosion llys ar adegau penodol trwy gydol y dydd.

Mae prisiau mynediad arferol yn gymwys. £8.50 i Oedolion, £6.95 am gonsesiynau, Tocyn i’r Teulu £25.00 (2 Oedolyn a hyd at 3 o Blant).{:}

Essential information

Address
Address
{:en}Llancaiach Fawr Manor, Nelson{:}{:cy}Llancaiach Fawr Manor, Nelson{:}
{:en}CF46 6ER{:}{:cy}CF46 6ER{:}
Phone
Phone
01443 412248
Charges
Charges
{:en}Normal Admission charges apply. £8.50 for Adults, £6.95 for concessions, Family Ticket £25.00 (2 Adults & up to 3 Children){:}{:cy}Mae prisiau mynediad arferol yn gymwys. £8.50 i Oedolion, £6.95 am gonsesiynau, Tocyn i’r Teulu £25.00 (2 Oedolyn a hyd at 3 o Blant).{:}
CTA Member

You may also be interested in: