Blas Restaurant at Bryn Meadows Golf, Hotel & Spa

Mae’r bwyd ym mwyty Blas yn ddigon i dynnu dŵr o’ch dannedd, ac mae’n cynnig golygfeydd anhygoel o’r pum cwm.

Mae gan Westy Golff a Sba Bryn Meadows fwydlen dymhorol wych sy’n cynnwys prydau modern â thema Gymreig. Mae’r bwyty’n prynu’r cynhwysion Cymreig gorau gan gyflenwyr lleol … ac mae’n ffyddlon i’w enw, gan mai’r blas yw’r peth pwysicaf!

Mae’r bwyty wedi ennill enw da ymhlith preswylwyr a phobl leol am fod yn lle gwych i ddathlu gyda’r teulu neu i gael pryd rhamantaidd.

Cafodd ei enwebu ar gyfer gwobr ‘Bwyty Safonol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Bwyd a Diod Cymru yn 2016, a chyrhaeddodd y rhestr fer. Eleni, mae eisoes wedi’i enwebu ar gyfer gwobr ‘Hoff Fwyty Bwydgarwyr’ yng Ngwobrau Twf Busnes, a gwobr ‘Bwyty Gwesty’r Flwyddyn’ yng Ngwobrau Bwyd Cymru.

Essential information

Address
Address
Maesycwmmer, Nr Ystrad Mynach, Caerphilly
NP12 2RB
Phone
Phone
01495 225590
Website
Website
Gwefan
Website
Social Media
Facebook Page
CTA Member

You may also be interested in: