Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili 2024

Sat 30 Nov, 9:00am - 8:00pm

I holi am ofod masnachu, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk.

Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf yng Nghaerffili yw’r lle perffaith i chi deimlo ysbryd y Nadolig. Profwch olygfeydd, seiniau ac arogleuon y dref a’r castell wrth baratoi ar gyfer y Nadolig, gyda bwyd stryd blasus, arogl gwin brwd, theatr stryd gyffrous a dros 60 o stondinau bwyd, crefft a rhoddion, gan gynnwys atyniadau ffair i ddiddanu’r holl deulu!

Yn rhan o’r digwyddiad hudolus hwn mae’r Orymdaith Lusernau Afon y Goleuni sy’n dechrau am 5:30pm ac yn gorffen gydag Arddangosfa Tân Gwyllt am 6:15pm!

Wrth ymweld â Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf yng Nghaerffili, cofiwch fynd i’r Farchnad Ffermwyr boblogaidd yng Nghanolfan Gymunedol y Twyn, Ffair Grefftau Crafty Legs wrth y Senotaff, a Marchnad Crefft a Bwyd Cwrt y Castell yng Nghanolfan Siopa Cwrt y Castell. Mae’r holl farchnadoedd hyn yn ategu Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili, a’r cymysgedd o siopau annibynnol a siopau’r stryd fawr sydd yn y dref.

Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM! Mae ffioedd mynediad arferol yn berthnasol i’r castell.

Am ragor o wybodaeth, neu e-bostio digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Oes diddordeb gennych chi mewn cael stondin yn y digwyddiad hwn? Cysylltwch â digwyddiadau@caerffili.gov.uk

Mae Cyngor Tref Caerffili yn cynorthwyo’r digwyddiad hwn.


Rhestr Stondinau

Cyhoeddir rhestr lawn o stondinau yn nes at ddyddiad y digwyddiad.


Map Parcio

Yn mynd i Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili, dydd Sadwrn 30 Tachwedd? Dyma ychydig o wybodaeth am barcio a thrafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y digwyddiad! ℹ️

Parcio

Mae parcio cyhoeddus ar gael yn y lleoliadau canlynol:

– Maes Parcio Station Terrace, CF83 1JU (talu ac arddangos)
– Cyfleuster Parcio a Theithio Caerffili, CF83 1JU (am ddim)
– Maes Parcio Crescent Road, CF83 1AB (talu ac arddangos)
– Morrisons / Canolfan Siopa Cwrt y Castell, CF83 1XP (am ddim, hyd at 3 awr)
– Parcio-a-Cherdded (wedi’i farcio’n goch ar y map) yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni y Gwyndy, Heol Pontygwindy, CF83 3HG (£2 tâl)

❗️ Mae pob un o’r meysydd parcio uchod yn cynnwys mannau parcio i’r anabl. Gwiriwch yr arwyddion ym mhob maes parcio am delerau ac amodau llawn.

Rheseli Beiciau

Gellir dod o hyd i rheseli beiciau yng ngorsaf drenau Caerffili, ledled Heol Caerdydd, o amgylch y Twyn a thu allan i Morrisons.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae Cyfnewidfa Drafnidiaeth Caerffili wedi’i lleoli gerllaw safle’r digwyddiad, gyda threnau i ac o Fargoed a Chaerdydd bob 15 munud a threnau i ac o Rhymni bob awr. Mae gorsaf fysiau Caerffili hefyd yn darparu cysylltiadau uniongyrchol â Chaerdydd a llwybrau eraill ledled y fwrdeistref. Ewch i https://tfw.wales a https://www.traveline.cymru/ am ragor o wybodaeth am amserlenni trenau a bysiau.


Mae Caerffili yn Dref Smart!

Archwilio’r dref cyn i chi gyrraedd a gweld beth sydd ar gael gan fusnesau lleol tra byddwch chi yn Ffair Bwyd a Chrefft y Gaeaf, Caerffili, trwy lawrlwytho’r ap VZTA Smart Towns.

Lawrlwythwch am ddim, YMA.


 

Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog i agenda Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac yn ddarparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lleoedd, cynorthwyo busnesau lleol, pobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy.

Essential information

Address
Address
Canol Tref Caerffili
CF83 1JL
Contact Name
Contact
Tîm Digwyddiadau CBSC
Phone
Phone
029 2088 0011
Website
Social Media
Facebook
Twitter
Instagram
Charges
Charges
AM DDIM
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: