Gorymdaith Lusernau Afon y Goleuni ac Arddangosfa Tân Gwyllt – Dydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2022

December 3, 6:30pm - December 3, 8:00pm

Ymunwch yn yr hwyl gyda gorymdaith Nadoligaidd wych yng nghanol tref Caerffili, gydag arddangosfa tân gwyllt ysblennydd yn yr awyr dros Gastell Caerffili i ddilyn ar ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr.

Bydd yr orymdaith arbennig hon, sy’n cael ei threfnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i hariannu gan Gyngor Tref Caerffili, yn cychwyn wrth ymyl y castell ar Crescent Road, ar yr ardal laswelltog gyferbyn â chaeau chwarae Owain Glyndŵr (CF83 1AB) am 6.30pm. Bydd yr orymdaith yn llifo trwy Barc Dafydd Williams o flaen y castell, gan ddod i ben ym maes parcio’r Twyn, lle bydd tân gwyllt yn dechrau oddeutu 7.15pm.

I wneud llusern ar gyfer yr orymdaith, beth am ymweld â’r gweithdai gwneud llusernau AM DDIM. Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal rhwng 10am a 5pm yng Nghanolfan Gymunedol y Twyn ddydd Sadwrn 19 Tachwedd a dydd Sul 20 Tachwedd, ac yn Llyfrgell Caerffili ddydd Sadwrn 26 Tachwedd a dydd Sul 27 Tachwedd.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i ariannu gan Gyngor Tref Caerffili.

Essential information

Contact Name
Contact
Events Team
Email
Email Address
events@caerphilly.gov.uk
Phone
Phone
029 2088 0011

You may also be interested in: