Maenordy Llancaeach Fawr

Ail-agorodd Maenordy Llancaiach Fawr ei siop anrhegion a chaffi ym mis Gorffennaf, ac mae bellach ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn, 10am – 4pm.

Mae cinio dydd Sul bellach ar gael i’w archebu yn y Bwyty Gwydr, a gafodd ei hailwampio yn ddiweddar, ynghyd â chinio dydd Sul tecawê sydd ar gael i’w archebu ymlaen llaw. Cadwch fwrdd, neu archebu bwyd ymlaen llaw drwy ffonio 01443 412248.

Gweld y fwydlen cinio dydd Sul yma
Mae te prynhawn ar gael yn y caffi. Cadwch fwrdd ymlaen llaw trwy ffonio 01443 412248. Gweld y fwydlen te prynhawn yma
Gweld bwydlen y caffi yma
Mae’n well talu â cherdyn ac mae mesurau cadw pellter cymdeithasol a gofynion Tracio ac Olrhain ar waith.

Cewch gyfarfod â chymeriadau o 1645 wrth gamu i mewn i’r maenordy. Bydd y gweision yn adrodd llawer o hanesion am fywyd yn y 17eg ganrif ac am glecs y cyfnod.

Pan ddechreuodd y Rhyfel Cartref rhwng y Brenin a’r Senedd yn 1642, penodwyd y Cyrnol Edward Prichard yn Gomisiynydd Aräe i’r Brenin, i gasglu ynghyd arian a dynion at achos y Brenin yn Sir Forgannwg.

Erbyn canol 1645, roedd y gefnogaeth yn lleihau a daeth y Brenin Siarl I ar daith i ddenu cymorth drwy Dde Cymru, gan ymweld â Llancaiach Fawr i gael cinio ar 5 Awst. Yn fuan wedyn, newidiodd y teulu Prichard a llawer o deuluoedd bonheddig eraill Morgannwg ochr, gan droi i gefnogi’r Senedd. Bu’r Cyrnol Prichard wedyn yn amddiffyn Castell Caerdydd rhag y Brenhinwyr.

Heddiw gall ymwelwyr fwynhau ymweliad â gerddi’r Maenordy, arddangosfa ryngweithiol sydd newydd ei gosod, siop anrhegion, caffi a bwyty’r Ystafell Wydr. Mae cinio ysgafn a byrbrydau ar gael yn y caffi o ddydd Mawrth i ddydd Sul, a gweinir cinio dydd Sul bob dydd Sul ym mwyty’r Ystafell Wydr.

Ewch i’n gwefan i gael gwybod mwy am wahanol ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn.

Mewn arolwg barn, enwyd Llancaiach Fawr yn un o’r deg adeilad â’r mwyaf o ysbrydion ym Mhrydain. Mae pethau rhyfedd wedi cael eu profi ym mron pob ystafell, ar hyd coridorau ac ar y grisiau. Gwelwyd, clywyd neu teimlwyd pethau, neu weithiau clywir yn yr awyr aroglau fioledau neu lafant – ac ar brydiau cig eidion rhost! Mae teithiau ysbrydion ar gael o fis Hydref i fis Mawrth ac rydym yn argymell bwcio’n gynnar.

Bwyd a Diod

Mae’r Lolfa Coffi yn cynnig ystod o gyfleoedd lluniaeth ar gyfer ymwelwyr achlysurol rhwng 10am a 4pm

Pasio heibio? Galwch mewn am goffi yn y bore neu am de’r prynhawn. Archebwch ymlaen llaw ar gyfer Te Hufen.

Tamaid bach yn ystod amser cinio? Cawl a/neu frechdanau.

Rhywbeth mwy sylweddol? Prif brydau coginio cartref.

Prydau i blant ar gael hefyd.

NEU

Ymunwch â ni yn ein Bwyty gwydr (ar agor ddydd Sul yn unig) ar gyfer cinio Sul dau neu dri chwrs gyda chynnyrch tymhorol ffres yn cael ei weini! Eisteddiadau am 1pm.

Fe’ch cynghorir i gadw lle: 01443 414011.

Priodasau

Mae Llancaiach Fawr yn lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod eich priodas. Saif y Ganolfan Ymwelwyr yn nhiroedd maenordy o’r 17eg ganrif, ac mae’r Ystafell Digwyddiadau hunangynhwysol yn edrych dros diroedd gwledig tawel. Gallwch ddewis pecyn priodas sy’n addas i chi, wedi’i deilwra i’ch union ofynion. Cysylltwch â Victoria Scullin, Cydgysylltydd Priodasau Llancaiach Fawr ar 01443 414013.

• Seremonïau trwyddedig priodas sifil a phartneriaeth sifil yn y Maenordy, Ystafell Wydr y Ganolfan Ymwelwyr a Neuadd Mansell

• Mae lle i hyd at 70 o westeion ar gyfer seremoni neu frecwast priodas yn yr ystafell wydr ac mae gan Neuadd Mansell le i hyd at 120 o westeion ar gyfer seremoni neu dderbyniad yr hwyrnos

• Gall y Neuadd Fawr yn y Maenordy gynnwys 50 o bobl a gall y Parlwr sydd â phaneli derw ddal 30 o bobl ar gyfer seremoni

Llancaiach Fawr Wedding Brochure 201-19

Essential information

Address
Address
Gelligaer Road, Nelson, Treharris
CF46 6ER
Phone
Phone
01443 412248
Charges
Charges
Adult £8.50 Child / Concession £6.95 Under 5s free Family £25 (2 adults & 3 children) Adult group £6 pp 20+ people
CTA Member

You may also be interested in: