Maenordy Llancaeach Fawr

In line with the latest guidelines issued by Welsh Government, the Manor House will be closed to visitors from 5pm Friday 4th December 2020. However the gift shop, café and Conservatory Restaurant will continue to welcome guests. Our opening hours will remain as 10:00 – 16:00 Tuesday – Sunday each week. Regrettably, we will not be able to serve alcohol for consumption on the premises until the current restrictions on sales are lifted. We have taken measures to ensure that our Gift shop, Café and Restaurant are safe environments for our team and guests. We look forward to welcoming you.

Ail-agorodd Maenordy Llancaiach Fawr ei siop anrhegion a chaffi ym mis Gorffennaf, ac mae bellach ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn, 10am – 4pm.

Mae cinio dydd Sul bellach ar gael i’w archebu yn y Bwyty Gwydr, a gafodd ei hailwampio yn ddiweddar, ynghyd â chinio dydd Sul tecawê sydd ar gael i’w archebu ymlaen llaw. Cadwch fwrdd, neu archebu bwyd ymlaen llaw drwy ffonio 01443 412248.

Gweld y fwydlen cinio dydd Sul yma
Mae te prynhawn ar gael yn y caffi. Cadwch fwrdd ymlaen llaw trwy ffonio 01443 412248. Gweld y fwydlen te prynhawn yma
Gweld bwydlen y caffi yma
Mae’n well talu â cherdyn ac mae mesurau cadw pellter cymdeithasol a gofynion Tracio ac Olrhain ar waith.

Ar hyn o bryd, nid yw teithiau tywys o’r Maenordy ar gael i ymwelwyr oherwydd y cyfyngiadau COVID-19.

Cewch gyfarfod â chymeriadau o 1645 wrth gamu i mewn i’r maenordy. Bydd y gweision yn adrodd llawer o hanesion am fywyd yn y 17eg ganrif ac am glecs y cyfnod.

Pan ddechreuodd y Rhyfel Cartref rhwng y Brenin a’r Senedd yn 1642, penodwyd y Cyrnol Edward Prichard yn Gomisiynydd Aräe i’r Brenin, i gasglu ynghyd arian a dynion at achos y Brenin yn Sir Forgannwg.

Erbyn canol 1645, roedd y gefnogaeth yn lleihau a daeth y Brenin Siarl I ar daith i ddenu cymorth drwy Dde Cymru, gan ymweld â Llancaiach Fawr i gael cinio ar 5 Awst. Yn fuan wedyn, newidiodd y teulu Prichard a llawer o deuluoedd bonheddig eraill Morgannwg ochr, gan droi i gefnogi’r Senedd. Bu’r Cyrnol Prichard wedyn yn amddiffyn Castell Caerdydd rhag y Brenhinwyr.

Heddiw gall ymwelwyr fwynhau ymweliad â gerddi’r Maenordy, arddangosfa ryngweithiol sydd newydd ei gosod, siop anrhegion, caffi a bwyty’r Ystafell Wydr. Mae cinio ysgafn a byrbrydau ar gael yn y caffi o ddydd Mawrth i ddydd Sul, a gweinir cinio dydd Sul bob dydd Sul ym mwyty’r Ystafell Wydr.

Ewch i’n gwefan i gael gwybod mwy am wahanol ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn.

Mewn arolwg barn, enwyd Llancaiach Fawr yn un o’r deg adeilad â’r mwyaf o ysbrydion ym Mhrydain. Mae pethau rhyfedd wedi cael eu profi ym mron pob ystafell, ar hyd coridorau ac ar y grisiau. Gwelwyd, clywyd neu teimlwyd pethau, neu weithiau clywir yn yr awyr aroglau fioledau neu lafant – ac ar brydiau cig eidion rhost! Mae teithiau ysbrydion ar gael o fis Hydref i fis Mawrth ac rydym yn argymell bwcio’n gynnar.

Bwyd a Diod

Mae’r Lolfa Coffi yn cynnig ystod o gyfleoedd lluniaeth ar gyfer ymwelwyr achlysurol rhwng 10am a 4pm

Pasio heibio? Galwch mewn am goffi yn y bore neu am de’r prynhawn. Archebwch ymlaen llaw ar gyfer Te Hufen.

Tamaid bach yn ystod amser cinio? Cawl a/neu frechdanau.

Rhywbeth mwy sylweddol? Prif brydau coginio cartref.

Prydau i blant ar gael hefyd.

NEU

Ymunwch â ni yn ein Bwyty gwydr (ar agor ddydd Sul yn unig) ar gyfer cinio Sul dau neu dri chwrs gyda chynnyrch tymhorol ffres yn cael ei weini! Eisteddiadau am 1pm.

Fe’ch cynghorir i gadw lle: 01443 414011.

Priodasau

Mae Llancaiach Fawr yn lleoliad delfrydol ar gyfer diwrnod eich priodas. Saif y Ganolfan Ymwelwyr yn nhiroedd maenordy o’r 17eg ganrif, ac mae’r Ystafell Digwyddiadau hunangynhwysol yn edrych dros diroedd gwledig tawel. Gallwch ddewis pecyn priodas sy’n addas i chi, wedi’i deilwra i’ch union ofynion. Cysylltwch â Victoria Scullin, Cydgysylltydd Priodasau Llancaiach Fawr ar 01443 414013.

• Seremonïau trwyddedig priodas sifil a phartneriaeth sifil yn y Maenordy, Ystafell Wydr y Ganolfan Ymwelwyr a Neuadd Mansell

• Mae lle i hyd at 70 o westeion ar gyfer seremoni neu frecwast priodas yn yr ystafell wydr ac mae gan Neuadd Mansell le i hyd at 120 o westeion ar gyfer seremoni neu dderbyniad yr hwyrnos

• Gall y Neuadd Fawr yn y Maenordy gynnwys 50 o bobl a gall y Parlwr sydd â phaneli derw ddal 30 o bobl ar gyfer seremoni

Llancaiach Fawr Wedding Brochure 201-19

Essential information

Address
Address
Gelligaer Road, Nelson, Treharris
CF46 6ER
Phone
Phone
01443 412248
Charges
Charges
Adult £8.50 Child / Concession £6.95 Under 5s free Family £25 (2 adults & 3 children) Adult group £6 pp 20+ people
CTA Member

You may also be interested in: