Gŵyl Gerddoriaeth yr Haf Bargod 2024

July 6, 9:00am - July 6, 7:30pm

Canol tref Bargod fydd lleoliad cerddoriaeth gorau Bwrdeistref Sirol Caerffili ym mis Gorffennaf eleni gyda Gŵyl Gerddoriaeth yr Haf gyntaf un Bargod!

Bydd y digwyddiad newydd sbon hwn yn cynnwys prif lwyfan cerddoriaeth ar Lowry Plaza a phedair ardal cerddoriaeth stryd ledled canol y dref, gan gysylltu â The Square Royale, Murray’s/Emporium Snooker Club a Bourton’s Live Music Café Bar i ddod â chanol y dref i gyd yn fyw!

Bydd cwrtiau yfed ledled y dref ochr yn ochr â’r lleoliadau allweddol hyn, yn ogystal â detholiad o fariau ar Lowry Plaza. (Sylwch: Mae caniatâd i yfed alcohol yn y cwrtiau yfed dynodedig yn unig. Nid oes modd yfed alcohol yn unrhyw le arall ar y safle.)

Yn ogystal, bydd reidiau ffair a llawer o stondinau bwyd a diod ar y safle i helpu i greu’r diwrnod perffaith er mwyn ymlacio, dawnsio a chael ychydig o hwyl hafaidd!

Hefyd, cofiwch edrych ar yr hyn sydd gan fusnesau a lleoliadau gwych canol tref Bargod i’w gynnig i ddathlu’r diwrnod, yn ogystal â Ffair a Marchnad Grefftau Bargod, sy’n cael ei chynnal gan Crafty Legs Events!

Manylion y rhaglen gerddoriaeth ac adloniant i ddilyn – cadwch lygad am hynny!

Ariennir y digwyddiad hwn gan Gyngor Tref Bargoed a’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.


Rhaglen Gerddoriaeth

Cliciwch yma i weld y rhaglen gerddoriaeth lawn!

Prif Lwyfan – Lowry Plaza

Amser Perfformiwr

Dolenni

09:00 – 10:35

RecRock Facebook | Instagram
10:40 – 11:10 Andrew Darby

Facebook | Instagram

11:20 – 11:50

Wrenna Facebook | Instagram
12:00 – 12:30 Natalie Kay

Facebook

13:00 – 14:30

Albino Frogs Facebook
15:00 – 16:00 The Apple Tree Theory

Facebook | Instagram

16:30 – 17:30

Spencer Flay Facebook | Instagram
18:00 – 19:30 The Pandas

Facebook | Instagram


Ardal Gerddoriaeth 1 – Llyfrgell Bargod

Amser

Perfformiwr Dolenni
11:00 – 12:30 Rebecca Richards

Facebook | Instagram

12:30 – 14:00

Secret Postal Society Facebook | Instagram
14:00 – 17:00 Huw James

Facebook | Instagram


Ardal Gerddoriaeth 2 – The Square Royale

Amser

Perfformiwr Dolenni
11:00 The Bobby Jayne Experience & Brian

12:15

David Tasker
13:30 Tusker Duo

Facebook | Instagram

14:45

Huw & Angharad Davies
16:00 The Vale of Jam-Morgan

Facebook | Instagram


Ardal Gerddoriaeth 3 – Bourton’s Live Music Café Bar

Amser Perfformiwr

Dolenni

11:00 – 12:00

Ross Hicks Facebook | Instagram
12:00 – 13:00 James Oliver Band

Facebook | Instagram

13:00 – 14:30

Côr Meibion Bargod & Classical Soloists Facebook
14:30 – 17:00 Gone Kickers

Facebook


Ardal Gerddoriaeth 4 – Murray’s / Emporium Snooker Club

Amser

Perfformiwr Dolenni

11:00

Côr Ysgol Santes Gwladys

Facebook

11:30 Garin Fitter

13:00

Gareth Taylor Facebook | Instagram
15:00 Jaxson Layne

Facebook | Instagram


Rhaglen Adloniant

Dyma rai o’r gweithgareddau ac adloniant y gallwch chi ddisgwyl eu gweld yng Ngŵyl Gerddoriaeth yr Haf, Bargod:

 • Masgotiaid cymeriad – Stitch, CoCoMelon and Mario
 • Reidiau ffair hwyl
 • Paentio wynebau
 • Stondinau bwyd a diod
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Gwyl Seidr yn Emporium Snooker Club
 • Ffair Grefftau a Marchnad Crafty Legs

Cliciwch yma i weld y rhaglen adloniant lawn!


Parcio a Thrafnidiaeth

Parcio

Mae parcio cyhoeddus am ddim ar gael yn y meysydd parcio canlynol:

 • Maes Parcio Heol Hanbury, CF81 8QR (mynediad trwy Angel Way)
 • Maes Parcio Porth Bargod, CF81 8RE (mynediad trwy Angel Way)
 • Maes Parcio Morrisons (Mynediad trwy Angel Way, amser cyfyngedig a neilltuwyd i gwsmeriaid yn unig), CF81 8NX
 • Parcio a Theithio Bargod, CF81 8QZ
 • Bristol Terrace, CF81 8RF

❗️ Cofiwch wirio’r arwyddion ym mhob maes parcio am delerau ac amodau llawn.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae Gorsaf Drenau Bargod a Gorsaf Fysiau Bargod wedi’u lleoli’n agos at ben y Stryd Fawr o safle’r digwyddiad.

 • Mae Gorsaf Drenau Bargod wedi’i lleoli ar reilffordd Rhymni, ac mae trenau’n rhedeg bob 15 munud i mewn ac allan o Gaerdydd, ac bob awr o a thuag at Rhymni.
 • Gwasanaethir Cyfnewidfa Bws Bargod gan fysiau sy’n teithio i ac o: Ferthyr Tudful, Caerffili, Coed Duon, Pontypridd a Chasnewydd.

I gael rhagor o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus i Fargoed ac oddi yno, ewch i wefan Traveline Cymru neu Trainline.

❗️ Gwiriwch am newidiadau posibl i amserlenni/llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer diwrnod y digwyddiad cyn teithio.

Rheseli Beiciau

Gellir dod o hyd i raciau beiciau yn yr ardaloedd canlynol o Ganol Tref Bargod:

 • Ger Gorsaf Fysiau Bargod, CF81 8QZ
 • Y tu allan i Wlad yr Iâ a’r Ganolfan Byd Gwaith, Lowry Plaza, CF81 8NX.

Hysbysiad Pwysig i Breswylwyr a Manwerthwyr – Digwyddiadau Canol Trefi Cyngor Caerffili, Haf 2024

Gweler yr hysbysiadau isod am wybodaeth bwysig ynghylch cau ffyrdd, systemau traffig a mynediad i breswylwyr/manwerthwyr yn ystod ein Digwyddiadau’r Haf 2024 ni.

Cliciwch neu daro ar y delweddau i gael fersiwn sgrin lawn o’r Hysbysiad i Breswylwyr a Manwerthwyr.

Essential information

Address
Address
Canol Tref Bargod
CF81 8QR
Contact Name
Contact
Tîm Digwyddiadau CBSC
Phone
Phone
01443 866390
Charges
Charges
AM DDIM
Pet Friendly
Pet Friendly

You may also be interested in: