Glampio Dan y Dderwen

Dewch i aros mewn pabell saffari gynfas foethus i gael profiad bythgofiadwy. Cewch ailgysylltu â byd natur heb amddifadu’ch hun o gysuron cartref!

Mae pabell fawr Dan y Dderwen, sy’n newydd yn 2018, yn cynnwys twba twym o bren naturiol, pant tân i goginio yn yr awyr agored, llosgydd pren, cegin â’r holl gyfarpar angenrheidiol, ac ystafell ymolchi â chawod boeth.

Mae’r gwelyau cyfforddus a chlyd wedi’u paratoi cyn ichi gyrraedd, felly y gallwch ddadbacio ac ymlacio.

Mae Richard a Lydia yn edrych ymlaen at eich croesawu i’w fferm, ac yn barod i’ch rhoi ar ben ffordd pa un a ydych eisiau cerdded, beicio neu deithio ymhellach.

Essential information

Address
Address
The Barn, Pen y Waun Farm, Mountain Rd, Bedwas, Caerphilly
CF83 8ER
Contact Name
Contact
Lydia Watts
Phone
Phone
07886 477930
CTA Member

You may also be interested in: