Neuadd Gweithwyr Bedwas

Croeso i Neuadd Gweithwyr Bedwas

Mae Neuadd Gweithwyr Bedwas yn lleoliad adloniant sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr yng nghanol Bedwas ac fe’i hadeiladwyd ym 1923 diolch i lowyr.

lleol, a gododd yr arian gyda’i gilydd drwy roi ceiniog yr wythnos.

Mae yna theatr i fyny’r grisiau gyda bar trwyddedig yn gwerthu byrbrydau a hufen ia a chanolfan gelf lawr llawr, mae’r ddau ar gael i’w llogi ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys cynyrchiadau, partïon a digwyddiadau cerddoriaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am archebu’r neuadd, ewch i www.bedwasworkmenshall.co.uk.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu sgiliau newydd, mae Neuadd Gweithwyr Bedwas yn cynnal dosbarthiadau ar nifer o wahanol bynciau.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn Neuadd Gweithwyr Bedwas, ewch i’w tudalennau ‘What’s On’ drwy glicio yma.

Essential information

Address
Address
Bedwas Workmen's Hall, Old Newport Road, Bedwas, Caerphilly
CF83 8BJ
Website
Social Media
www.facebook.com
CTA Member

You may also be interested in: