Casa Mia Mediterranean Restaurant & Bar

Bwyty â golygfa! Mae’n edrych dros y castell mwyaf yng Nghymru a’r castell mwyaf ond un yn Ewrop.

Mae Casa Mia yn fwyty Canoldirol teuluol ag awyrgylch cyfeillgar a chynnes. O dapas i basta a phitsa, stêc a bwyd gril, mae rhywbeth at ddant pawb.

Mae bar coctels yn Casa Mia sy’n gweini amrywiaeth eang o goctels, gwinoedd a gwirodydd, sy’n golygu y gallwch fwynhau diod cyn ac ar ôl bwyd.

Gall Casa Mia ddarparu bwyd ar gyfer grwpiau mawr a phob achlysur, o briodasau i bartïon pen-blwydd.

Os hoffech gynnal cyfarfod corfforaethol neu ddigwyddiad i ddiddanu eich staff neu gleientiaid, cysylltwch â’r bwyty a bydd yn ymdrechu i ddiwallu eich anghenion.

 

Essential information

Address
Address
1st Floor 4-6 The Twyn, Caerphilly
CF83 1JL
Phone
Phone
02920 886123
Website
Website
Gwefan
Website
Social Media
Tudalen Facebook
CTA Member

You may also be interested in: