Blaengawney Farm

Blaengawney Farm, cartref seidr

Ar ddiwedd trac lludw, yng nghanol 25 erw o gefn gwlad brydferth sy’n llawn perllannau afalau, mae ffermdy wedi’i addasu’n wych â golygfeydd panoramig o’r cymoedd islaw. Mae’r ffermdy hwn, sydd â thair ystafell wely, yn lle perffaith i ddianc iddo gan ei fod dim ond 25 munud i ffwrdd mewn car o draffordd yr M4, ond mae’n filltiroedd i ffwrdd o brysurdeb bywyd.

Gyda chyfleoedd i fwynhau gerddi hardd, mannau eistedd a holl byllau’r fferm, mae’r perchenogion, Annie ac Andy Hallett, yn annog ymwelwyr i grwydro’r perllannau afalau enwog lle mae coed afalau’n tyfu i uchder o fil troedfedd. Tynnu sudd afal pur yw cyfrinach gwneud Seidr Hallett. Mae’r berllan wedi tyfu o saith erw i 25 erw mewn chwe blynedd, ac mae bellach yn cyflenwi busnesau ledled y byd. Gallwch flasu ychydig o’r seidr yn y dafarn leol neu brynu rhywfaint o’r fferm ei hun.

Nid ni’n unig sy’n dweud bod y seidr yn flasus. Enillodd Seidr Hallett y wobr Cynhyrchydd Diod Gorau yn y DU yng Ngwobrau Bwyd a Diod Radio 4 yn 2016. Gwnaeth y beirniaid ddisgrifio Seidr Hallett fel y seidr mwyaf blasus roeddent erioed wedi’i yfed.

Essential information

Address
Address
Blaengawney Farm, Crumlin
NP11 5AY
Contact Name
Contact
Annie Hallet
Phone
Phone
01495 244691
CTA Member

You may also be interested in: