Castle Court Shopping Centre

Yn llawer mwy na chanolfan siopa, ni yw’r ganolfan gymdeithasol ar gyfer ein cymuned leol.

Mae bron i ddeg ar hugain o enwau’r stryd fawr â’r cyfan mewn un lle. O siopau esgidiau i siopau cardiau, mae gennym bopeth yma yng Nghwrt y Castell. Rydym wedi ein lleoli yng nghanol canol tref Caerffili rhwng y castell a Morrisons. Mae parcio am ddim hyd at dair awr ac mae llefydd parcio ar gyfer 540 o geir yn y maes parcio drwy nesaf i’r ganolfan siopa. Os oes chwant rhywbeth i fwyta arnoch tra eich bod gyda ni, mae gennym Glanmors, Costa a Greggs i’ch denu.

Rydym yn cynnal ffair grefft fisol yn y canol (fel arfer y trydydd Dydd Sadwrn o bob mis). Gwiriwch dudalen Facebook y ffair crefft am fwy o wybodaeth.

Mae digwyddiadau a hyrwyddiadau yn cael eu cynnal yn y llwyfan band. Os oes diddordeb gennych mewn cynnal digwyddiad, cysylltwch â’r Rheolwr Canolfan, Hannah Clark (hannah.clark@castlecourtwales.co.uk).

Essential information

Address
Address
Canolfan Siopa Cwrt y Castell, Caerffili
CF83 1NU
Contact Name
Contact
Hannah Clark
Phone
Phone
029 2086 4221
Website
Website
Gwefan
Website
Social Media
Tudalen Facebook
CTA Member

You may also be interested in: