Dewis Lleol – Georgina Doodles

Georgina Doodles

 

Artist lleol yw Georgina Doodles, sy’n dod â’r byd yn fyw trwy ddyfrlliw a phrint. Dechreuodd Georgina Doodles ym mis Ionawr 2021, gan ddechrau o fwrdd ystafell fwyta Georgina a gweithio hyd at ei hystafell sbâr wedi’i hadnewyddu, sydd bellach yn stiwdio ysbrydoledig.

Mae creadigrwydd yn swydd lawn amser i Georgina, yn creu printiau leino gwreiddiol – wedi’u cerfio o flociau o linoliwm, dyfrlliwiau gwreiddiol – gan ddal harddwch anifeiliaid, planhigion a thirnodau, gwaith celf Gilcee a phrintiau ac amrywiaeth o ddeunydd ysgrifennu.

Mae gan Georgina Doodles siop ar-lein ar Etsy, sy’n eich galluogi i bori trwy eu hystod o waith celf yn hawdd a’i gael wedi’i ddosbarthu’n syth at eich drws. Fel arall, mae Georgina Doodles hefyd yn mynychu ffeiriau crefft lleol a marchnadoedd o amgylch Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Gwefan: www.georginadoodles.com  | www.etsy.com/shop/georginadoodles

Digwyddiadau cymdeithasol : www.instagram.com/georginadoodles | www.facebook.com/georginadoodles

Essential information

Website
Social Media
Facebook
Website
Etsy
CTA Member