Ffair Calan Mai, Bargod 2023

May 13, 9:00am - May 13, 5:00pm

Mae’r gwanwyn eisoes wedi cyrraedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili, ac rydyn ni’n parhau i gadw pethau’n mynd yn dda gyda digwyddiad NEWYDD SBON – Ffair Calan Mai, Bargod, ar Ddydd Sadwrn 13 Mai!

Gydag amrywiaeth o stondinau yn llawn busnesau bach anhygoel, adloniant cyffrous a reidiau ffair ffantastig, mae Ffair Calan Mai, Bargod, yn addo rhoi hwb mawr i Fargod!

Dewch draw am ddiwrnod llawn hwyl a sbri, a chyfle i gefnogi’r dref, y stryd fawr a busnesau lleol!

I holi am ofod masnachu a’r digwyddiad yn gyffredinol, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk.

Mae’r digwyddiad hwn yn cynorthwyo #DewisLleol i roi hwb ac ennyn cefnogaeth i fusnesau lleol.

Mae canol y dref yn cynnig dewis hyfryd o siopau annibynnol ac mae amrywiaeth o leoliadau bwyta allan ledled y dref, felly, #DewisLleol a chefnogi canol eich tref leol!

Ariennir y digwyddiad hwn ar y cyd gan Gyngor Tref Bargod a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’i drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Essential information

Address
Address
Canol Tref Bargod
CF81 8QR
Website
Social Media
Facebook
Twitter
Instagram

You may also be interested in: