Dechrau Tymor y Teithiau Ysbrydion…

Pa mor ddewr ydych chi?

Mae tymor Teithiau Ysbrydion yr Hydref a’r Gaeaf Maenordy Llancaiach Fawr yn dechrau ym mis Hydref. Byddech yn clywed straeon gwir am brofiadau rhyfedd staff a’r ymwelwyr.

Gyda’r nos mae hanes y cyn-feddianwyr yn parhau wrth i enw Llancaiach barhau am fod yn dŷ bwgan gwirioneddol.

Mae teithiau ysbrydion a theithiau ymchwilio’r goruwchnaturiol ar gael. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Maenordy Llancaiach Fawr a phenderfynwch pa fath o daith sydd well gennych – mae’r prisiau’n amrywio.

01443 412248

Essential information

Website
Social Media
Facebook
CTA Member